11 January 2001

TBV - eTürkiye

Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmayı kendine amaç edinen Türkiye Bilişim Vakfı, bu amaçla Türkiye’yi Avrupa Birliği standartlarına kavuşturacak eTürkiye girişimine destek veriyor.

* 11. Mevcut Durumu Tespit Çalışma Grubu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yahya Karslıgil, Cisco Genel Müdürü Suat Baysan ve Interpro BIS Genel Müdürü Şafak Alpay

Türkiye Bilişim Şurası Düzenleme Kurulu’nun İletişim Altyapısı Çalışma Grubu’nda Koç Net Genel Müdürü Bülent Yıldırım, Eğitim Çalışma Grubu’nda Compucom Genel Müdürü Vural Yılmaz, Devlet Çalışma Grubu’nda Cisco Genel Müdürü Suat Baysan ve Siemens Business Services Genel Müdürü Çağlayan Arkan, Bilişim Sektörünün Gelişimi Çalışma Grubu’nda ise LBS Logo Business Systems CEO Tuğrul Tekbulut ve Vestel Holding İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, TBV adına görev alıyorlar.
11 Ocak— Vizyonunu, bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye, misyonunu ise Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak olarak belirleyen Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye’yi Avrupa Birliği yolunda ilerletecek çalışmalar için desteğini kesintisiz olarak ve daha da artan bir şekilde sürdürüyor.

TBV, eTürkiye Eylem Planı’nı hayata geçirmek için Başbakanlık Müsteşarlığı’nın eşgüdümünde yürütülen çalışmalara, gerek koordinatörlük gerekse üyelik kapsamında etkin ve yoğun hizmetler sunuyor. 
TBV, eTürkiye Eylem Planı’nı üretmek için oluşan 12 çalışma grubunun her birine, sektörün önde gelen uzmanları ve üst düzey yöneticilerinden oluşan en az iki üye ile destek veriyor. Ayrıca Özel Projeler Çalışma Grubu’nun koordinasyonu da yine TBV’nin sorumluluğunda bulunuyor. Bunun yanısıra, konuyu kamuoyuna mal etmek ve uygulanacak stratejileri tartışmak amacı ile 10 –12 Mayıs 2002 tarihinde Ankara’da düzenlenmesi planlanan Ulusal Bilişim Şurası’nın Çalışma Gruplarında da etkin biçimde yer alıyor, “İletişim Altyapısı” ve “e-Ekonomi” Çalışma Gruplarının Koordinatörlüğünü üsleniyor, diğer Çalışma gruplarına da temsilci veriyor.

 eTürkiye girişiminin, hem AB hem de bilgi toplumu standartlarına ulaşmak için büyük önem taşıdığına değinen TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, bu nedenle eTürkiye Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması konusunda toplumun tüm kesimlerinin aktif rol alması gerektiğini söylüyor. TBV’nin bu çalışmaya tüm yönetim kurulu üyeleriyle katıldığını hatırlatan Eczacıbaşı, çalışma kapsamında TBV olarak hedeflediklerini de şöyle özetliyor

 “eTürkiye Eylem Planı’nın hazırlanmasında etkin rol oynamasının yanında komisyon ve çalışma gruplarında da yer alarak uzman desteği sunuyor, proje önerilerinde bulunuyor ve üretiyoruz. Üst düzey temaslar, toplantılar ve lobi faaliyetleri ile kamuoyu yaratmanın da ayrıca önemli olduğuna inanıyoruz.”
 eTürkiye Eylem Planı oluşturmaktan sorumlu olan 12 adet Çalışma Grubu ve bu gruplara destekte bulunan TBV yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ise şöyle:

* 1. Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu, TBV Projeler Koordinatörü Tuncer Üney ve Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin Kuru 
* 2. Altyapı Çalışma Grubu , Koç-Sistem Genel Müdürü Bülent Gönç ve IBM Turk Genel Müdürü Hüseyin Kızıltay
* 3. Hukuki Altyapı Çalışma Grubu, Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Alpaslan Özlü, İnanıcı Tekcan Hukuk’tan Haluk İnanıcı ve Siemens Business Systems Genel Müdürü Çağlayan Arkan
* 4. Standartlar Çalışma Grubu, İTÜ’den Prof. Dr. Emre Harmancı, Vestel Holding İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav ve Yapı Kredi Teknoloji Direktörü Sabri Mumcu
* 5. Güvenlik Çalışma Grubu, Işık Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fuat İnce ve Interpro Genel Müdürü Zafer Kurdakul
* 6. E-Ticaret Çalışma Grubu, ITD Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Ural, TBV Genel Sekreteri Akın Evren, Işık Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fuat İnce ve Yapı Kredi Teknoloji Direktörü Abdullah Bilgin 
* 7. Yatırımlar ve Planlama Çalışma Grubu, Interpro Yürütme Kurulu Başkanı Ruşen Yaykın, TRIO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlyasoğlu ve LBS Logo Genel Müdürü Tuğrul Tekbulut
* 8. Arşiv ve Dijital Depolama Çalışma Grubu, Semor Genel Müdürü Nezih Kuleyin, Microsoft Ankara Bölge Müdürü Ekrem Yener ve Interpro Genel Müdürü Zafer Kurdakul
* 9. Uluslararası İzleme ve eAvrupa+ Çalışma Grubu, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Tunay İnce, Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selahattin Kuru, Gantek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öngün ve TBV AB Koordinatörü Ahmet Güvener
* 10. Özel Projeler Çalışma Grubu, Sabancı Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cemil Arıkan, LBS Logo Genel Müdürü Tuğrul Tekbulut,Vestel Holding İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav ve TBV Genel Sekreteri Akın Evren
* 11. Mevcut Durumu Tespit Çalışma Grubu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yahya Karslıgil, Cisco Genel Müdürü Suat Baysan ve Interpro BIS Genel Müdürü Şafak Alpay
* 12. Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve İzleme Grubu, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TBV Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Uğur, Boyner Holding Bilgi Sistemleri’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Abraz ve TBV AB Koordinatörü Ahmet Güvener.
       
Türkiye Bilişim Şurası Düzenleme Kurulu’nun İletişim Altyapısı Çalışma Grubu’nda Koç Net Genel Müdürü Bülent Yıldırım, Eğitim Çalışma Grubu’nda Compucom Genel Müdürü Vural Yılmaz, Devlet Çalışma Grubu’nda Cisco Genel Müdürü Suat Baysan ve Siemens Business Services Genel Müdürü Çağlayan Arkan, Bilişim Sektörünün Gelişimi Çalışma Grubu’nda ise LBS Logo Business Systems CEO Tuğrul Tekbulut ve Vestel Holding İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, TBV adına görev alıyorlar.