13 March 2002

Fransa - Trianon Place Versailles

Avrupa ülke yöneticileri toplantısı. Avrupa Başkanı Chris Dedicoat ve küresel satış başkan yardımcısının toplantıda bulunması buluşmanın önemini öne çıkarıyor.

Üç teknoloji ve ürün temelli çalıştaylar yapılması kararlaştırılıyor.  Ürünlerin incelemesi doğrultusunda pazar, rekabet, teknoloji, gelecek öngörü bilgileri değerlendiriliyor. Hedefler tartışılıyor, stratejiler belirleniyor.

1-PBX Pazarı -  Voice Market IPtel
2-Optik Ağlar - Optical
3-Depolama - Storage

Çalıştaylardan çıkarımların yanı sıra iş birliktelikleri gündeme geliyor. IBM ile işbirliğinin geliştirilmesi, Hollanda başarılı uygulama modelinin incelenmesi ve yaygınlaştırılması irdeleniyor.

Özellikle SES pazarı kesiminde kimim PBX satışı deneyimi var? sorusuna salonda bir tek ben ayağa kalkıyorum. Optik için de aynı durum bir kez daha tekrarlanıyor. Ayrışık örneklerin tartışıldığı çalışma grupları bulgularını sunuyorlar ve üç gün süren toplantı sona eriyor.