17 April 2002

NE - Meeting Paris


Cisco ülke Genel Müdürleri 2001 sıkıntılarını geride bırakmış olarak Türkiye, Yunanistan, İsrail, Portekiz küresel gelişmeler, Akdeniz ve yakın doğu pazarını konuşmak üzere Paris'te bir araya geliyoruz.

Cisco mali yılı olarak 3. çeyrek başlarında ülkelerin tamamında küçülme yaşanması neticesinde şimdi hızla yeniden büyüme eğrisini yakalamak üzere planlama yapıyoruz. 

Cisco yeni yaklaşımı "Breakaway Strategies" olarak tanımlıyor, ne kadar hızlı hareket edilirse rekabetin önünde olmaya ve arayı açmaya imkan bulunacağı belirtiliyor. Nigel Pink

Sahada var olan ürünlere uygulanacak değişim programları, IPTEL konusunda yerelleştirme özellikle Türkiye'de yazılım özelliklerinin geliştirilmesi gündeme geliyor. Türkiye Nevotek firmasının ArGe üzerine kurgulanması ile ülkemizde geliştirilecek katma değerli yazılım ürünlerinin küresel Cisco müşterilerine lisans satışları ile gelir elde edilmesi. Nevotek İTU maslak teknopark ta konumlanarak içinde ki geliştirme ateşinin alevlenmesine yardımcı oluyor. Ne mutlu bana ki satışın cazibesine kapılmanın yanında teknoloji yaratmanın çekiciliğini her zaman ön planda tutuyorum.

Müşteri memnuniyeti öneminin vurgulandığı toplantılar direkt fırsat yaratma ve uzaktan satış ekiplerinin kurulmasına yönelik çalışma ile tamamlanıyor.