09 July 2002

IP Telephony Strategies - Paris

VP Stefano Venturi liderliğinde IPtel pazarında rekabetçiliği artırıcı yöntemlerin belirlenmesi sürecinde Paris'te toplanıyoruz.

Ericsson, Mitel, Alcatel, Nortel dünya devlerinin arasından yeni bir yaklaşım ile fark yaratarak küresel liderliği sağlamak üzere hedefler belirleniyor. Katılımcıların uzmanlık alanı veri olunca ben toplantılarda tek başıma ses uzmanı olarak yorumlarımı belirtiyorum ve dikkatle izleniyorum.

Randhir Kalsi pazarın genel durumu hakkında özellikle Telekom İşletmecilerinin geleneksel üreticilerin PBX lerini kurumsal pazara konumlandırmalarının, teknoloji seçenekleri değerlendiren sunumunu yapıyor.. PBX rekabetinde ROI üzerinden satışın zorlukları karşısında IP dünyasının ortak altyapı kullanımı kazanımları hesaplanılarak müşteri için yaratılan değer üzerinde duruluyor.

2005 yılı için çok ciddi bir hedef belirlenmesinin ardından, küresel liderlik için ülkelerde telefon, ses, PBX uzmanlığı kadrolarının yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bir günlük toplantının ardından alınan kararların hayata geçirilmesi için Türkiye'ye dönüş ile birlikte satış ve pazarlama faaliyetleri başlıyor. İlk aşamada bir iş ortağımızın konunun uzmanı olarak atanması ve bilgi transferi konusunu ele alıyoruz.