22 October 2002

TESID - Devlet Bakanı Ziyareti

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Sayın Devlet Bakanımız Prof. Dr. Mehmet Aydın ziyareti.

Bilim ve Sanayiden sorumlu Bakanımıza Elektronik Sanayi ARGE kapasitesi ve ihracata yönelik sektör faaliyetlerini gündeme taşıyarak, özellikle üretim için sektörün verdiği çabalara değindik.

TESID yapısının telekom, tüketim, savunma ve bileşenler olarak dört temel üzerinde faaliyet gösterdiği üzerinde duruldu. Sektörü daha da ileriye taşımak için Bakanlık ve TESID olarak yapılması gereken eylemlerin somut olarak planlanması gerekliliği konusunda fikir birliğine vardık. Sayın Bakanımızı gelişmelerden haberdar etmek üzere, teşekkürlerimizle ayrıldık.