07 February 2003

Vizyon 2023 - Paneller Kuruldu


Tübitak önderliğinde kurulan vizyon 2023 teknoloji öngörü çalışması panellerin kurulması ile birlikte başladı. Hedeflerin tanımlanması ve ardından kaynak planlama ve yol haritalarının belirlenmesi için toplantılar düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Cisco Systems görevim ve sorumluluğum çerçevesinde Bilgi ve İletişim Panelinde yer alıyorum. Panel Başkanımız Prof. Dr. Duran Leblebici verilerin derlenmesi ve analizinde kullanılacak sistemler doğrultusunda paneli yönlendiriyor.