05 June 2003

Equant - Türkiye'nin Dünya ile Entegrasyonu

Equant - Cisco

Equant müşterilerine ve basın mensuplarına yönelik “Türkiye’nin Dünya ile Entegrasyonu: Üründen Hizmete” konulu bir seminer düzenledi. 5 Haziran tarihinde gerçekleşen etkinliğe Equant Orta Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi Güvenlik Hizmetleri Müdürü Jeff Schiemann ve Equant Orta Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi Yakınsama ve Ses Hizmetleri Müdürü Micheal Schellenberg’in yanı sıra Cisco Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan katıldı.

TOPLANT'ININ açılış konuşmasını yapan Equant Türkiye Genel Müdürü Targan Özgür, firma hakkında bilgi verdi. Küreselleşmenin önemine değinen Targan Özgür, bu süreçte firmalara sundukları hizmetlere değindi. “Dünya çok hızlı bir küreselleşme sürecinin içindedir. Özellikle teknoloji alanında yapılan çalışmalar ve yenilikler ile dünyamız küresel bir köy haline gelmiştir. Bu gelişmelerin sağlanmasında en büyük pay enformasyon ve komünikasyon teknolojileri (EKT) şirketlerinindir ve özellikle yönetilen hizmetlerin ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Biliyoruz ki, yurdumuzda önümüzdeki 5-6 yıl içinde küreselleşmeyen firmalar varlıklarını sürdüremeyecekler. Küreselleşmenin yolu da Equant gibi küresel firmalardan geçecektir” diyen Özgür, düzenledikleri seminerle teknolojideki son yenilikleri ve bu yeniliklerin sağlayacağı faydaları aktarmanın yanı sıra Equant’ın servis ve ürünlerinden bahsetmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Gelişmiş ülke ekonomilerinin diğer ülkelere oranla gösterdikleri farklılıklara değinen Equant Türkiye İş Geliştirme Direktörü Sadi Abalı, gelişme için daha iyi hizmet ve altyapının yanı sıra daha kaliteli yönetilebilen ürün ve servislere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Equant’ın bu noktada doğru iş ortağı olduğunu vurgulayan Sadi Abalı, firma tarafından küresel olarak verilen yönetilen hizmetlerin Türkiye’nin dışa açılmasında ve yabancı sermayenin ülkemize çekilmesindeki önemine değindi. Abalı, Equant’ın bütünleşik çözümleri, ağ ve yönetilen hizmetleri hakkındaki vizyonunu açıkladı.

Baysan: “Gelişme için düzenleme, teknoloji, rekabet ve hizmette süreklilik şart”

Avvid mimarisi ve yeni ekonomi modeline katkıları hakkında bilgi veren Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan, seminerde Avvid teknolojisi uygulamalarından bahsederek, bu yapının firmalara ve yeni ekonomiye nasıl katkıda bulunacağına detaylı bir biçimde değindi. Düzenleme, teknoloji, rekabet ve hizmette süreklilik olmadığı sürece ülkelerde gelişme sağlanamayacağını belirten Suat Baysan, Türkiye sanayisinin büyük bir gelişme içinde olduğunu ve genel olarak elektronik ortama geçişin söz konusu olduğunu vurguladı. Yönetilebilir ses servislerinin geleceğin kilit hizmetlerinden olduğunu söyleyen Baysan, EKT pazarı değerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Sektörümüzde bilgi, eğlence ve yazılım gibi alanlarda gelir artışının yaşandığını, en fazla gelir artışının ise servis sunucular tarafında yaşandığını belirten Baysan, firmaların iş süreçlerinde her işlemi kendileri yapmaktansa, servis sağlayıcılardan destek aldıklarını belirtti. Equant Orta Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi Yakınsama ve Ses Hizmetleri Müdürü Micheal Schellenberg, telekomünikasyonda yeni boyutlar konusuna değindiği konuşmasında Equant ve Cisco’nun yakınsama ve İnternet protokolü telefonu hizmetlerini anlatarak, geleceğin teknolojilerini tanıttı. Türkiye’nin düzenlemeler ve serbestleşmeden sonra ses taşıyıcılığı işine hızlı bir şekilde geçeceğini söyleyen Micheal Schellenberg, Equant ve Cisco teknolojilerinin Türkiye’de düzenlemeler sonrasına şimdiden hazır olduğunu ve birçok katma değerli hizmeti sunmayı düşündüklerini belirtti. 
Equant Orta Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi Güvenlik Hizmetleri Müdürü Jeff Schiemann; kuruluşların risk yönetiminde nasıl başarılı olabileceklerini güvenlik konularını da ele alarak anlattı.

Equant Türkiye Profesyonel Hizmetler Danışmanı Tahsin Hersan ise, geniş alan ağlar (WAN) ve İnternet kaynaklarının kontrolsüz olması durumunda, şirketlerin gelir kaybettiklerini ve yatırımın geri dönüşünün olmadığını vurguladı. Buna karşılık, Equant’ın Uygulamalı Performans Analizi (APA) hizmetlerinin uygulamadan habersiz ağları nasıl uygulama merkezli ağlara dönüştürdüğünü aktardı.