07 May 2004

Kadir Has Üniverstesi - Yeni Dünya e-Dönüşüm Sistemi

Kadir Has Üniversitesinde öğrenciler ile buluşma, sunum, sohbet.

Yeni Dünya yaklaşımı, örgü benzeri, hızla büyülenircesine, etrafımızı saran e-dönüşüm kıvılcımı. İnternet sadece iş yapış tarzımızı değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yaşam biçimimizi de etkiliyor. Oyun ve Eğlence de teknolojiden nasibini almaya başlıyor, topyekûn içimize sindirmemiz gereken değişimi doğru eksende barındırmanın seçeneklerini konuşuyoruz.

Bekleyip dönüşümün nasıl şekillendiğini izleyecekmiyiz? Akıntıya kendimizi bırakmanın da çözüm olmayacağı kesin olarak ortada. Tanyeri ağarıyor, güneş doğmadan güne doğacak yenilikleri öğrenmek, anlamak, uygulamak, bir sonraki aşamaya hazır olmaz zorundayız. Çekingen, olmak yerine hışımla, gelişmelerden kopmadan hünerlerimizi geliştirmek ancak rekabetçiliğimizi sürdürmenin anahtarı olacak.

Öğrenme arzusu ve istekle sorular soran genç öğrenciler ile enine boyuna dönüşümü konuştuk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan karmaşıklık içinde yetkinliklerin önemi, bilgi ışığında bulanıklığın giderileceği tartıştık. Ortak paydamızın süreci oluşumu ile birlikte kucaklamak, takiple yetinmeyip, gayretle yenilikleri keşfetmek olduğun konusunda hemfikir olduk.

Üniversitemize beni davet ettiği, öğrencilerle sohbet imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum.