16 February 2007

Yerli Radyo Link - BTK

BTK yerli radyolink tasarımı ve üretimi projesi toplantısı. Bir çok kurum, kuruluş, şirket ve uzmanların katıldığı bir dizi görüşme ve tartışma ile ülkemizde yerli radyolink tasarımı şartnamesi sonuçlandırıldı.

İşletmeciler ile Üreticiler teknik meselelerde hemfikir oldular. Projenin ArGe olarak desteklenmesi konusunda ilerleme sağlanamayınca ürün ortaya çıkarılamadı.

Benim ürün için düşündüğüm isim ve marka "HOPA" oldukça anlamlıydı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yakın işbirliği içinde yürütülen bir proje de “Yerli Sayısal Radyolink” projesidir.

Telekomünikasyon alt yapılarında kullanılan radyolink cihaz veya sistemlerinin yerli tasarım ve üretiminin desteklenmesi amacıyla  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun önderliğinde 2006 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda; konunun takibi için bir Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verilmiş ve Çalışma Grubunda TESİD ve TTGV’nin aktif rol üstlenmelerinin uygun olacağı belirlenmiştir.

Çalışma Grubunun Başkanlığını TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan, Başkan Yardımcılığını TTGV ve TESİD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sarper, üstlenmiştir. TTGV’ nin maddi desteği ile SDH radyolink konusunda ülkemizdeki yetenekleri harekete geçirmek ve pazarı saptamak üzere Ali AKURGAL proje yürütücüsü olarak görevlendirilmiştir.

Radyo Link cihaz ve sistemleri ile ilgilenen ve tasarımcı, üretici veya kullanıcı olan veya bu alanlarda faaliyet göstermek isteyen firma temsilcilerinin katıldığı çeşitli toplantılar yapılmıştır. Bu konuda geçen yıl faaliyet raporunda bilgi verilmişti.

Son olarak, tasarım yapmaya karar veren TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi UEKAE’nin ortaya çıkartacağı ürünlerin; üretim, satış pazarlama işlevi ile zincirin halkalarını tamamlamak üzere ilgilenen firmalarla görüşüldü.

TESİD kendisine düşen uygun ortamı yaratma görevini başarıyla yapmıştır, bundan sonrası proje ile tasarımcı, üretici ve pazarlayıcı olarak ilgilenen firmalara kalmıştır. TESİD, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TTGV ile beraber yapılan çalışmaları izleyecektir.