18 October 2007

II. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU - Adana

PANEL

Yeni İletişim Teknolojilerinin Sosyo-Kültürel Etkileri

18 Ekim 2007 Saat:17:00           Mithat Özsan Küçük Amfi - Balcalı

Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Nurcan TÖRENLİ - Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Suat BAYSAN - ANELTECH Genel Müdürü
Cengiz GÖLTAŞ - EMO Yönetim Kurulu Üyesi (Panel Yöneticisi)

Doğduğum şehir Adana'da teknolojinin sosyal yaşama etkilerini konuştuğumuz panele bir sunum ile katılıyorum. Değindiğim konular;

1-Bilişim teknolojilerine yatırımın Gayri Safi Milli Hasıla üzerinde kaldıraç etkisi ve yaratılan katma değerin refah seviyesine olumlu yansıması. Örnekleri ile gelişmiş ülkelerde elde edilen sonuçlar.
2-İhracat fırsatlarını değerlendirme amacıyla ürün yönetiminde doğru araştırma yapılması ve tasarımların pazarda ihtiyacı karşılayacak şekilde yönlendirilmesinin gerekliliği. Herkesin yaptığını değil gelecek ihtiyaçlarının doğru tespiti ve araştırmacıların yönlendirilmesi.
3-Değişim ve dönüşümü odak noktasında konumlandırarak sürekli yenilikçilik peşinde koşacak takımların kurulması, yönetilmesi ve ödüllendirilmesi.

Davet için Elektrik Mühendisleri Odasına çok teşekkür ediyorum. Adana'ya gelmişken bir kaç gün tatil yapmayı da unutmuyoruz.