29 March 2011

Samsung - Değerlendirme

Samsung Bölge Başkan Yardımcısı Mr. B ve Türkiye GM Mr. Hong davetlisi olarak değerlendirme toplantısına katılıyoruz.

Samsung terminaller pazarında yakalamış olduğu haklı üstünlüğü yeni pazarlara açılım ile farklılaştırmayı hedefliyor. Kurumsal sistem, çözüm oluşturmak şimdiye kadar ki iş yapış biçiminin fazlasıyla mevcut durumunun değerlendirmesini gerektiriyor. Kapsamlı bütünleşik projelerin içinde yer alabilmenin ön koşulunun pazar yaklaşım/gidiş modelinin gözden geçirilmesi olduğu belirleniyor.

Tüketici elektroniği dağıtım sisteminde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal dönüşümlerinin zorlukları ile alışkanlıkları katılaşmış yapılarının kurumsal satış yetilerinin geliştirmesi seçeneklerini değerlendiriyoruz.

Genellikle hızlı tüketici pazarında (FMCG) uzman olan dağıtıcıların yeni yatırıma teşvik edilebilmeleri ancak ciddi bir program çerçevesinde olabileceği vurgulanıyor. Kapsamlı kurumsal, devlet projelerinin yönetilmesi başlı başına öncelik ve kuralların uygulamasını gerektiriyor.

Keyifli tekne gezisi daveti ve değerlendirme için teşekkür ediyoruz, yeniden bir araya gelmek üzere ayrılıyoruz.