02 October 2013

Kore Günü - Hangul Day - Ankara

"Hangul Day" Kore yazım dili ve alfabesinin kabul günü Ankara'da büyükelçiliğin himayesinde kutlanıyor. Samsung akıllı sınıf etkinlik alanında misafirlerin gelecek öğrenim teknolojileri ile tanışmaları amacı ile çalışır olarak sergileniyor.

1446 yılında Kral Sejong Kore için yeni bir yazı sisteminin gerekliliğini fark ederek kullanımda bulunan ÇİN karakterlerini bırakılması ve yeni bir alfabeye geçişe öncülük etmiş.

Hangul önceleri 28, 24 harf içermektedir, 14 sessiz, 10 sesli. Harfler üç temel bileşenden oluşmaktadır. Dikey Çizgi İnsanı, Yatay Çizgi Yerküreyi, Nokta Gökkubbeyi anlam olarak taşımaktadır.

9 Ekimde kutlanmakta olan Hangul günü Koreliler tarafından geleneksel kabul edilmektedir.