04 June 2015

Ideaport - Dr. Fikret Yücel Ödülleri

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetim DNA’sını güçlendiren özgün ve seçkin çalışmalar ödüllendirildi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı’yla inovasyon yönetimine katkı sağlayan başarılı çalışmalar ödüllendirildi.

“Ar-Ge Yönetimi”, “Yenileşim Yönetimi”, “Teknoloji Yönetimi” ve “Teknolojinin Ticarileştirilmesi” süreçlerinin, ilgili politikalarının geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi alanlarında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmaları kabul eden Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı bu yıla yönelik olarak davet usulü aldığı başvurularda 10 çalışmayı finalist olarak belirledi.

Diğer finalist çalışmalara plaketleri TTGV Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi. Plaketleri TTGV Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Baysan ve Değerhan Usluel tarafından takdim edildi.Türk Otomotiv Sektöründeki yabancı yatırımların yurtiçi firmalara
ve teknoloji yayılımlarına etkisinin ölçüldüğü “Uluslararası Kitap - Multinational Companies, Knowledge and Technology Transfer Turkey's Automotive Industry in Focus” çalışmasıyla Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Alper Sönmez’e

Turkcell bünyesindeki çalışanların yenilikçi fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlayarak geleceğe yönelik yeni iş alanlarının tanımlanmasına temel çıktı sağlayan ağ tabanlı merkezi bir araç olarak tasarlanan “Turkcell İnovasyon Süreci” çalışmasıyla Turkcell Teknoloji ARGE A.Ş.’den Uzman Araştırma Yöneticisi Aylin Yorulmaz’a · Ar-Ge Merkezlerinin proje yönetimi, kaynak yönetimi, bütçe takibi ve raporlaması ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış “Ar-Ge Merkezleri için AdamSaat Programı” çalışmasıyla HEATTEK Elektronik Yazılım firması Kurumsal Kaynak Planlama ve Yazılım Müdürü Özcan Ayyıldız’a,

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan gençler tarafından hayata geçirilen, insanların her kategoriden aradıkları soruların cevabını bulabileceği, güncel sorunlar, popüler konular üzerine 15 saniyelik mikro-videolar aracılığıyla içerik üretilebilen bir sosyal medya platformu olarak geliştirilen “SCORP” çalışmasıyla SCORP Kurucu Ortağı ve CEO’su Sercan Işık ve İzzet Zakuto’ya, · İnovasyon stratejisi ile Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Türkiye’deki KOBİ’lerin karlılığı ve inovasyon performansı üzerine etkisini tespit etmek üzere geliştirilen “Türk KOBİ’lerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği; U-Şekil İlişkisinin Araştırılması” çalışmasıyla Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Tranfer Ofisi Yürütücüsü & EBIC - Ege Müdürü Doç. Dr. Serdal Temel’e,

HAVELSAN bünyesinde yenilikçi ve özgün fikirlerin toplanması ve değerlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen “HAVELSAN Yeni Fikirlerin Projeye Dönüşüm Süreci” çalışmasıyla HAVELSAN Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Tolga Erol’a · Ar-Ge faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan ürün ya da teknolojilerin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesi amacıyla Ar-Ge’yi yapan teknik ekipler ile ticarileştirme sorumluluğunu alacak ekiplerin bir arada çalışmasına imkan veren “Ar-Ge Şirketleri için Prototip Üründen Katma Değerli Ticari Ürüne-Özgün Bir Ticarileştirme Modeli” çalışmasıyla Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Koordinatörü Dr. Zafer Gemici’ye,