30 July 2015

Azerbaycan - Teknoloji Görüşmesi

Azerbaycan'da örnek teknoloji projeleri geliştirmenin sistemli olarak yapılabilmesi amacıyla bakanlık görüşmeleri yapıyoruz.

Uzun zamandır tanıştığımız Rafiq Aliev ev sahipliği yapıyor ve bizi Bakü'de muhteşem ağırlıyor.

Rabıta nazırlığı Bakan Yardımcımız İltimas Mamedov ile görüşmelerimiz neticesinde projenin ayrıntılı dosyası teslim ediyoruz.

Bakü içinde mevcut yerleşkede devam eden teknopark işletmesinin çok daha etkin olabilmesine yönelik öneri belgem titizlikle hazırlandı. Ayrıca tamamen baştan itibaren yeni bir teknoloji parkının kurulumunu üstlenmek üzere, mimari, hukuki, işletme, proje kabul, değerlendirme, proje etki analizlerini kapsamlı olarak çalıştığımız aynı belgenin ayrıntılarını konuşuyoruz. Parkın doğru amaçlar çerçevesinde yapılanmasını ve park içinde yerleşik diğer firmalarla yapılabilecek örnek sözleşmelere varıncaya değin değerlendiriyoruz.

Güncelleme: Uygun koşulların oluşmaması nedeniyle teknopark projesinde oluşturduğumuz proje planı hayata geçirilemedi.