20 January 2016

Dr. Akın Çakmakçı Tez Ödülleri - TTGV

ESO Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde TTGV akademik tez ödülleri sahiplerini buluyor. 5.cisi düzenlenen törenin TTGV, ideaport markası bilinirliği, sadeliği ve değerlendirme uzmanlarının niteliği ile cazibesini arttırmaya devam ediyor. 

Törende konu başlıkları olarak konuşmacılar nesnelerin internet, yapay zeka ağırlıklı içerik sunumu gerçekleştiriyorlar. Sanayi devrimlerinin neticesinin makinaları değiştirmek olduğu ancak yaşanmakta olan Endüstri 4.0 sürecinin daha az yıkıcı etkisine değiniliyor. Bilginin tutulmaması, saklanmaması ve işlenmemesinin yarattığı verimsizlik rekabetçiliği azaltıcı rolü önemsenmeli teması öncelikle ele alınıyor.

Törenin devamında UFUK 2020 sunumunda geleceğin interneti ve geleceğin fabrikalarının nasıl şekilleneceği gündeme geldi. 7. Çerçeve bir kez daha açıklanarak toplantıya devam edildi. Sunumlar sonrasında ödüller sahiplerini buldu.

Eskişehir yolculuğumuzu hızlı tren ile gerçekleştirmenin rahatlığı içinde İstanbul dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz.