25 May 2017

Teknoloji Platformları

BTVizyon Teknoloji Platformları etkinliğine Murat Göçe arkadaşımın daveti üzerine konuşma yapmak üzere katılıyorum.

"Sayısal Dönüşüm" felsefesi, yaklaşımı, uygulama esasları, teknoloji boyutu ile birlikte yönetsel kavramlarının konuşuyoruz. Türkiye küresel pazar ile kıyaslandığında gelişmeye açık alanların olması kaçınılmaz gündeme geliyor. Farklı ülkelerde yaşanan dönüşüm hareketinin örneklerini, elde edilen verimlilik değişimine sunumda değiniyorum.

Küresel gelişmelerin tetiklediği ve ivmelenerek artan dönüşüm öngörüsü sonuçlarını değerlendiriyoruz. Sonuç olarak alacağımız dersler, çıkarımlar neticesinde, hızlı ve  çevik yaklaşımın benimsenmesi, içimize sindirilmesi, kabullenilmesi önemli noktalar olarak ortaya konuyor. Dönüşümün, yetkin yöneticiler ile süreklilik içinde tanımlı sayısal gündem vasıtası ile izinin sürülmesi, bıkmadan usanmadan icra olarak değerlendiriliyor. İşbirliği olanaklarının hararetle tavsiye edildiği, örnek uygulamalar ile dönüşümün peşinin bırakılmaması ortak fikir olarak benimseniyor.

BTHaber şirketler grubuna davet için çok teşekkür ediyorum, katılımcıların soruları ilgi ve alakaları ile soluklanmadan konuşmayı tamamlıyorum.