03 August 2017

Block Chain - ICT Media

Block Chain

OECD Gelecek Eğilimler 2016 raporunda 40 uç gelişmeyi ayrıntılı olarak incelemiştir. Raporda göze çarpan konular arasında küresel toplum içinde iş yapış biçimlerinin çok ciddi olarak farklılaşmasıdır.

Artık dünyanın farklı yerlerinde ikamet eden bireylerin toplu olarak bir projede çalışmaları ve rekabetçi ortamda katlım bedellerini belirleyebilecek olmalarıdır. Bu yeni uygulama ile toplum “GiG Economy” diye adlandırılmaktadır.
Asıl mesele sadece hizmetlerin gerçek zamanlı olarak sağlanması olmak üzere aynı zamanda ödeme sitemlerinde beklenen değişimlerdir. “Fintech” diye adlandırılan bu yeni finans yaklaşımı büyük kuruluşların merkezi yapısını ciddi olarak tehdit etmektedir. Örneğin “PayPall” gibi uygulamalar kişiden kişiye borçlanma ve para transferlerini mümkün kılmaktadır. Kripto para birimi “BitCoin” inanılmaz bir büyüme eğilimine girecek ve düzenlemesi için ciddi çalışma gerekecektir. Finans sektöründe yaşanan gelişmeler yıllar itibari ile en yetenekli uzmanları kadrolarında barındırır hale gelmiştir. Hal böyle olunca katma değeri yüksek servislerin ortaya çıkması ve finans sektörünün karlılığının yükselmesi sonucunda farklı yaratıcı uygulamalar hızla gelişmeye devam etmektedir.
Diğer bir konuda Ülkemizde henüz tam olarak yaygınlaşmamış olan kitle fonlama projeleridir. Sosyal sorumluluk benzeri uyulama ile beğenilen ve başarı şansı yüksek olan projelere katılım ve izleme yaygın olmaya başlayacaktır.

Bütün bu gelişmeler finans sisteminde merkezi bir yapı ile yürütülen işlemlerin direkt hizmet alıcı ile sağlayıcı arasında köprü olabilecek bir sisteme ihtiyaç duyulmasını gündeme taşımıştır. Zira şimdiye kadar merkezi finans yapısı büyülük ve güvence dışında güvenirlik garanti ve sigorta gibi katma değerli uygulamalar ile önemini korumaktadır. Ancak bütün bu işlemlerin bir sıkıntısı yavaş olmasında ve birçok güvence ve onay mekanizmasından sonra devreye girebilmesindendir. İşte “Block Chain” bu sıkıntıların aşılmasında ciddi bir seçenek olarak yerini almaya hızla başlamıştır. Bilgisayarların yani kullanıcıların birbirleri ile paylaştıkları dokümanlar, ödeme talimatları uzunluk, kısalık, karmaşıklık gözetilmeden şifrelenmekte ve sonuç olarak sabit uzunlukta bir “#hash# üretilmektedir. “#hash# üretilmektedir. # fonksiyonuna dokümanın parmak izi de denmektedir ve uzunluğu sabit olarak rastgele harf ve rakamlarda oluşan 64 karakter ile sonuçlanmaktadır.

Direkt olarak gönderilen doküman üzerinde yapılacak her değişiklik # anahtarının değiştirmektedir ve böylece izinli değişikliler ile onaylı değişiklikler fark edilebilmektedir. Doküman kişiden kişiye veya bilgisayardan bilgisayara transfer olurken onaylı # hash üretilmekte ve dokümanın herhangi bir sahtekarlığa veya hacker müdahalesine uğramadığı izlenebilmektedir. İzinsiz bir değişim ise ilk baştan itibaren uyumsuz bir # hash üretmekte ve hatalı işlem anında ortaya çıkmaktadır. Hataların geriye dönük olarak saptanması ve izlenmesi ise “Madenci” sıfatı tanınan uzman birimler tarafında yapılabilmektedir. Block Chain ile gerçekleşen gönderiler daha az maliyetli ve daha az bilgisayar gerçek zamanını kullanmaktadır.

Sonuç olarak küresel iş yapış biçimi değişmektedir, yeni sistemler, algoritmalar icat edilmekte ve yeni sistem içinde rahat ve güvenli bir ortam sağlamaya çalışmaktadır. Bize düşen görev bu yeni dalgaları anlamak, uygulama esaslarını biran önce karara bağlamak ve girişimcilerimizin küresel rakiplerinden geri kalmamalarını daha verimli iş yapabilmelerini, gerçekleştirmektir.