02 February 2018

Xnovate - TTGV

TTGV yeni ürün tanıtımı,

Cengiz Ultav, Tuğrul Tekbulut, Mete Çakmakçı


Xnovate


İnovasyon (Yenilikçilik) sürecinde ilerleme sağlanamayacak noktasına erişildiğinde, her şeyi yeniden tasarlama."Xnovate, Özel sektörün İnovasyon süreçlerinde verimliliği arttırmak üzere: İnovasyon/Teknoloji yönetimi kültürü ve kapasitesini geliştirmeyi ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlar"

Harika bir etkinlik oldu, TTGV ekibini kutluyorum.