26 September 2018

LBOT - Digital Transformation

Sayısal Dönüşüm Metodoloji.

Dört Temel Unsur üzerine inşa edilen, öz denetim, sayısal proje gündemi oluşturma, projeleri değerlendirme sistemi.

1-Liderlik (Kurumsal Mimari) L
2-İş (Pazar Yaklaşımı) B
3-İşletme (Süreçler) O
4-Teknoloji (Sayısal Değişim, E4.0) T

LBOT, sayısal dönüşüm projelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve seçimi sonucunda önceliklendirilmesi sistemi olarak tasarlandı.

Kuruluş, şirkete özgün dönüşüm projelerin kaynak tahsisi ile izlenme sürecinde haftalık çevik yönetim benimsenerek katma değer yaratma üzerine kurgulandı. Ortak paydaşların duyarlılıkla içinde bulunduğu, özgüveni yüksek, iletişim yetkinlikleri gelişmiş çalışanlar için özverili çalışmalarını kolaylaştıracak bir araç olarak düzenlendi.

Yerli ürün Sayısal Dönüşüm Metodolojisi, marka tescili tamamlandı, Başarı ile satış ve uygulanması dileklerimle.