02 August 2019

ICT Media - 5G Konulu Yazım

5. Nesil iletişim sistemleri pazar ihtiyacı mı? Duraksamadan geliştirilen teknoloji mi?

Bir zamanlar baş köşemizde, dayalı döşeli salonumuzda neredeyse bir süs eşyası gibi yerini bulan DRQA 500 telefon. Bilgiye susuzluğumuzu giderdiğimiz içinde gezinti yaptığımız kütüphaneler. Ne oldu da keşfedilen her icadın, sabırsızca izini sürmeye, sanki hep yanımızda vardı da biz oracıkta hemen fark edemedik dercesine tükettiğimiz teknoloji. Yaşamımıza egemen olan, iş, görev, dinlence, eğlence, hiçbir ortam tanımayan, bağlantı merakımız.

Gece ve Gündüz (YİNG/YANG) birbirini kovalamayı hiç bırakmayacak sürekli çevrimiçi Teknoloji/İhtiyaç yarışı. Neredeyse toz duman içinde evrimleşerek, koşuşturarak vardığımız yerleşim, yarışın yeniden tanımlandığı, yolların artık çatallaşmaya başladığı durak noktasındayız. Bilgiçlik çağının sonu ve paylaşım ekonomisinin başladığı yepyeni düzlüklerin görüntüsü gözümüzün önünde canlanıyor.

Yeni bir araca ihtiyaç duyduğumuzu içgüdüsel olarak kavrıyoruz, belki de şimdiye kadar dağarcığımızda bize pürüzsüz hizmet etmiş olan 4.5G tangır tungur gürültülü bir araç gibi gelecek.


5G yapısını çabucak, daha hızlı 1000Mb/s, erişim kabiliyeti yüksek, mm dalga, dilimlenebilir ağ yapısı, sanallaştırma, yazılım temelli radyo, E4.0, bulut, blok zincir, büyük veri, yapay zekâ gibi kulağımıza hoş gelen tanımlara zaman yitirmeden indirgeyebiliriz. Böyle yaparsak asıl meseleyi derinlemesine kavrayamamış olmaz mıyız? Öğrenme, bilimin içinde olma, teknolojiye yön verme, ihtiyacı anlama, yenilikçiliği haritalandırma, çevik ve esnek takımlar.

Küresel rekabetçilik ile renkli, çekici gelecek yaşamı şekillendirme diye girişime
başlamak aşamalı başarı ölçüleri ile desteklendiği sürece kabullenilecektir. 5G Mimarisi alışılmış altyapı sistemlerini kökten yerinden oynatacak, yeniden tasarlanacaktır ve bir evrim projesi olmayacaktır. Bir tarafta bitmek tükenmek bilmeyen geniş bant ihtiyacı, otonom araçlar, gelişmiş gerçeklik gibi, daha az sayıda kısa mesafe erişim sistemleri, diğer tarafta internetin doğal nesneleri (TOI), daha dar bantta çalışan uzun mesafe, düşük güç harcayan, sayıları 100 Milyarlara ifade edilen algılayıcılar. 5G Mimarisi bir kitabın iki karşılıklı sayfası gibi her iki oyunu kendi kuralları ile oynamaya zorunludur.


Bize düşen görev 5G mimarisinin bütün katlarının görevini anlayabilmek, tanımlayabilmek, en üst katmanlarda yer alan anlamlandırma (COGNİTİVE), platform yazılımlarının tasarımında rol almak ve barındırılmasını yerel olarak çözebilmektir. Önceliğimiz, basamakları tırmanmadan önce, gökyüzüne ulaşan ufku ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda doğru ölçeklendirmek ve önceliklendirmek, olmalıdır. Sonrasında yeni mimariyi kesintisiz inşa etmenin kilidi yetkin insan kaynağını yetiştirmek yine bize düşecektir. Bir değişimin, devamsızlığın, eşiğinde olduğumuzu unutmadan, yatırım ve kaynak planlarımızda ki belirsizliklerinin giderildiği, hızlı adımlar ile kolları sıvamanın, özgüven ile projeyi yürütmenin ve yeni öyküler yazmamızın önünde, engel tanımadığımız bir ortamdayız.

“UNUTMAYIN FİZİK HERŞEYDİR”