20 January 2020

Kuantum Bilgisayar


Sevgili Murat Göçe ile Kuantum Bilgisayar ve teorisini konuşmaya teşebbüs ettik.

100 yıl önce tamamen tesadüf eseri ünlü bilim insanı Max Plank tarafında keşfedilen Kuantum Teorisi aradan geçen bunca sene sonrasında bilgisayarların temel teknolojisini oluşturmaya aday.

Tek bir elektronun devinimi üzerine kurgulanan donanımın, -273 derece mutlak sıfır seviyesine soğutulması neticesinde "qubit" oluşturması hedefleniyor.

Kuantum Bilgisayarda koşacak yazılım dili ise tam bir belirsizilik içeriyor. Olasılık üzerine inşa edileceği açıklanan yeni sistemin yakın gelecekte ayrıntılarının açığa kavuşmasını bekliyoruz.

Günümüz bilgisayarlarından milyonlarca kez daha hızlı olacak yeniliklerin dokunduğumuz her alana yeni biçim getireceği kuşkusuz.