08 November 2020

E2E - Yükselen Trend e-ticaret - ictmedia

Zamansız sanal mekânlar, dayanıklılık testi gibi çalışanları sınamaya devam ediyor. Sanki geçmişte özenle, nakış misali işlenen süreçler bir anda buharlaştı. Mükemmelliği arayış, bir yolculuk olduğunu kavrayış için verdiğimiz emekleri anımsıyorum. Pazar devamsızlığı belki yine yaşanacaktı, yavaş veya farklı olur muydu? Emin değilim.
Ancak şimdi birdenbire kendimizi limanda bulmanın ve hızlıca sahilden ayrılışın tedirginliğini yaşıyoruz. Sanal ortamda kolaylıkla akıntıya kapılma ve sürüklenme olasılığının yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Değişimi deneysel gezinti olarak algılayan kuruluşların sıkıntı içinde olmalarına tanıklık etmemiz kaçınılmaz.

Geleneksel sistemlerin gözden kaybolmaya başlaması ile birlikte sanal dünyada keşifler de zincirleme kesintisiz karşımıza çıkmaya başlıyor. Buluşların temelinde, ürünlerin müşterilerle buluşmasının uçtan uca (E2E) bağlantılı süreçlerle mümkün olduğunun farkındayız. Yıllanmış kurumsal yapıların yanılgı oranlarının düşük olmasını yavaşlıkları ile açıklayabiliriz. Günümüzde iş ortakları ve müşterilerle gerçekleştirilen iletişimin sıfır zaman ve mesafede olmasını kabullenmek zorundayız. Hızlı ve eksiksiz elektronik ticaret ile sağlanan pazar akışkanlığının ancak süreçlerin bağlantılı olmasıyla mümkün olacağının da bilincini içimize sindirmemiz gerekiyor.
Müşteri davranışından başlamak kaydı ile tanıtım, pazarlama ve sipariş ön yüz tasarımı derinlemesine yeniden yapılandırılmalıdır. Müşteri ilişkileri yönetimi ile tedarik sistemlerinin bütünleşik yapısının beraberce yeniden ele alınması karlılık gerekliliğidir. Bağlantılı yöntemlerin başarıyla devreye alınması için, insan kaynakları sisteminin tamamen yeniden düzenlenmesi zorunluluktur. Yetkinliklerin analizi, eğitim ve sonuç olarak yeni yeteneklerin kazanılması… Sanal ortamda müşteri-tedarikçi yakınlığının bir cep telefonu ekranı kadar uzak olması uzun dönemde tanışıklığın kopması ile sonuçlanacaktır. E-ticaret olmazsa olmaz yeni anlayış gibi görünse de uygulamasının gelişmekte olan teknolojiler ile desteklenmesi sürdürülebilirliğin anahtarıdır.

Tedarikçi, pazar yeri, müşteri birlikteliğinin duygusal iletişiminin yapay zekâ hizmeti ile yürütülmesi işte bu sebeple çok önemlidir. İnternet ve çevrim içi ortamların sağladığı imkânlar sayesinde bireysel, kişiselleştirilmiş iletişimin müşteri bağlarını kuvvetlendirdiği bilinmektedir.

Elektronik ticaretin tüketim ürünlerinde izlediğimiz atılgan hareketi, nakit akışı, rekabetçi koşullara saygı ile büyümeye devam edecektir. Pazarın hedefinde yeni ufukların açıldığı da dikkatimizden kaçmamaktadır. Çapraşık, bütünleşik çözümlerin ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunulması yakın gelecekte imkân dâhilinde olacaktır. Müşterinin kendi çözümünü tasarlayabilmesi hayal olmanın ötesine geçmiştir.

Israrla yoluna devam edecek kuruluşlar, bağlantılı, uçtan uca bütünleşik, esnek yaklaşım sistemlerini benimseyenler arasından çıkacaktır.

İcrayı San'at Eyle