04 May 2021

Tarım Teknolojileri - ICT Media

İklim koşullarının tamamının doya doya yaşandığı coğrafi konum kapsamında değerlendirildiğinde Türkiye’nin Flora Fauna çeşitliliğinin, paha biçilemeyecek kıymeti ortaya çıkacaktır. Ülkemizde 200 den fazla tarımsal ürünün yetişebileceği toprak zenginliğimizle açıklanmaktadır. Ayrıca farklı bitki örneklerinde olduğu gibi, yeni ürünler uyumluluk açısından kolaylıkla sistem içinde yer alabilmektedir.

(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) SBB 2019 verileri 275 Milyar TL Tarımsal Milli Gelir olduğuna işaret etmektedir. Sektörde çalışan ve geçimini tarım temelli sağlayan 2 Milyon 100 Bin aile bulunmaktadır. Ancak TUIK 2018 verilerine göre kentlerde, il ve ilçelerde yaşayan nüfus oranı %92,5 seviyesine çıkmıştır. Nüfusun %7,5’u köy ve beldelerde ikamet etmekte tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Tarım, Gıda, Beslenme, Sağlık ve Esenlik doğrusal sürecinin tanımı güncel ekonomik koşullar ile örtüşmemektedir. Girdiler Üretim (Tarım ve Hayvancılık), Gıda İşleme, Ulaşım ve Dağıtım, Perakende, Tüketici çevriminin yeniden döngüsel ekonomi koşulları uyumlu tasarımı ile her aşamada geri kazanım ve kullanım zorunluluk olarak benimsenmelidir. Sürdürülebilirlik verilere dayalı planlama ve öngörü, yol haritalarının yeniden şekillendirilmesi ve yoğun olarak teknolojiden faydalanma ile mümkün olacaktır. Ortak paydaşlar ortamının mimari yapısının bütünsel ele alınması otistik bağlantısız yaklaşımın terk edilmesi uzun vadeli planlama ile beklenen verimlilik seviyelerine erişim mümkün olabilecektir. 

Bilişim Teknolojileri kullanımının diğer dikey pazarlar ile kıyaslanması neticesinde uygulamaların yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Tarım sektöründe çalışmakta olan yüksek nitelikli iş gücünün sağlanması için akreditasyon, sertifikasyon sistemlerinin kurulması gerekli olacaktır. Gübrelemeden ilaçlamaya, yemden hayvan sağlığına uzanan zincirin bilimsel derinliğinin farkında olarak konuyu ele almalıyız. Tarım ve Hayvancılık için acele bilişim teknolojileri uygulaması ile çözüm aramak doğru olmayacaktır. Bütünsel anlayış yapısı içinde seçilecek yazılım temelli uygulamalar hizmet olarak kullanılmalı ve ödeme sistemi içinde yer almalıdır (XAAS). Zaten finansal sıkıntı ile boğuşan tarım ve hayvancılık sektörüne yeni bilişim ürünlerini satın alma modeli ile konumlandırmanın bu açıdan faydası olamayacaktır. SAAS yaklaşımı ile eğitimi ve öğrenimi ön planda tutarak katma değeri adım adım yükseltmek, sürekli gözlemlemek ve izlemek, sağlıklı veri üretmek ile rekabetçilik artabilecektir.

Kırsal alanda 1980’li yıllarda başlatılmış olan iletişim altyapısı yenileme çalışması ELİF ve DİCLE santrallarının ve İZNİK telefonlarının devreye alınması ile sağlanmıştı. Tamamen öz kaynaklarımız ile tasarlanan, donanım, yazılım, mekanik, güç kaynakları ve tüm devreleri (Chip) içeren kendi özgün ürünlerimiz ile gurur duyuyorum. 1987 yılında tarihi kurulum rekoru kırılmıştı. Erişilmedik yerleşke kalmaması için Netaş tesislerinde 3 vardiya 24 Saat, üretim gerçekleştirdiğimizi bugün gibi hatırlıyorum. Sonraki yıllarda dünyaya örmek gösterilen proje Unesco tarafından ödüllendirilmişti.

Şimdi gençlerimize kentlerde eriştikleri sayısal imkânların aynısını kırsal alanda da sunmalıyız. Böylece kentlere göçün yavaşlamasını, meslek olarak tarım ve hayvancılığın seçilme önceliğinin yükselmesini teşvik etmiş oluruz. Bilimsel araştırmaların da arttırılması, ödül sistemlerinin yeniden kurgulanması sektöre olumlu yansıyacaktır. Doğal kaynaklarımızı doğru yönetmek amacıyla, coğrafi olarak ne kadar şanslı olduğumuzun bilinci içinde, çağdaş altyapılar tasarlamalıyız.

Kaynakça: ttgv tarım (ve gıda) ekosisteminde İnovasyon fırsatları stok çalışması

https://www.ttgv.org.tr/tur/images/publications/600461ca2bae2.pdf