21 September 2021

Mundus Novus - Beyoğlu Rotary

Beyoğlu Rotary Kulübü Başkanı Muhammed Maraşlı davet üzerine "sıkıntılar sonrasında beklenen yenilikler" konu başlıklı konuşmayı gerçekleştiriyorum.

Giriş öncesinde zaman/mekan/teknoloji/insan boyutunda yaşanmakta olan değişim ve dönüşümün ulaşacağı seviyeyi tanımlayarak başlıyorum. Zamanın çakışık, Mekanın sanal, teknolojinin yapay zeka evrimi ve insan ince yeteneklerin önceliklendirilmesi.

Gündem de dört temel zaman diliminde dört temel konunun tarihsel gelişimi ve gelecek öngörüsünü işliyoruz. Dört temel konuyu Ağ, Sanayi, Teknoloji ve Yönetim sistemleri olarak belirledikten sonra özet bölümünde yeniden kurgulanan iletişim mimarisinden bahsediyoruz.

Kapanış yansısı ise "David Eagleman" kitabı "The Brain" alıntılar. İnsanlığın en hassas yetisinin bağlantılı olabilmek için geliştirmek zorunda olduğu ince yeteneklerle konuşmamı tamamlıyorum.

Toplantıya katılan kulüp üyelerine, misafirlere ve beni davet eden başkanıma çok teşekkür ediyor, iyi dileklerimizi sunuyoruz.