15 April 2024

Fintech - BaaS "Banking as a Service"

Finansal Teknolojiler, kavramsal tasarım olarak 2008 yılında başlayan gelişmesini ivmelenerek sürdürmektedir. Finansal krizin hemen sonrasında bankalara olan güvensizliğin tetiklemesi ile birlikte temelleri atılmıştır.

Düzenlemelerin izleyen dönemde kapsamlı olarak tanımlanmasının ardında teknolojinin önü bu kez bir finansal araç olarak açılmıştır. Hemen sonrasında kripto paraların 2009 yılından itibaren kullanıma girmesi ve  “block chain” destekli altyapının güvenliği sağlanması neticesinde Fintech ciddi bir seçenek olarak sektörde yerini almış ve pazarda tutunmuştur.

Fintech bağımlılığının artmasını sağlayacak, paydaşlarla iletişim aracı olan, akıllı telefonların yaygın sahiplenilmesi olmuştur. Sayısal Bankacılık uygulamalarının kullanım kolaylığı eşik değerini aşması sonucunda bankacılık hizmetleri servis olarak konumlandırılmaya geçiş yapmıştır. (BaaS).

Uç teknoloji olarak gündemde üst sıralara tırmanan Fintech beraberinde bireysel ve kurumsal yeni iş yapış desenlerini kavramamıza vakit tanımadan, çevrimiçi yaşantımıza girmiştir. Daha net anlatımla yeni teknolojinin sosyal etkisi de kendisi kadar karmaşık olmuştur. Haliyle hızla gelişmekte olan teknolojinin çizgisinde ilerlemek ve gerisinde kalmamak için karmaşık çözümleri sezinleyebilecek başka bireysel beceriler kazanmak zorundayız

Toplumsal alışkanlıklarımız dönüşümü doğrultusunda önceleri geleneksel ile yeni sistemlerin uyumlu ve birlikte sorunsuzca çalışması hedeflendi. Uygulama süreci konusunda acele edilmedi, aşamalar zamana yayıldı. Böylece Fintech verimlilik hesapları, sosyal ve ekonomik maliyetlerde beklenen iyileştirmeyi karşılama yönünde, doğrulanmış oldu. Kullanım uzmanlığı gerektirmemeli anlayışıyla tasarlanan sade görünüm, geniş kitleler üzerinde özgüven artışını çabucak sağladı. Tüketici penceresinden alışma ve yararlanma sürecinde gözlenen başarı hızlı uyum, öğrenim kolaylığı neticesinde gerçekleştirilmiş oldu. İşletmecilerin altyapı mimari seçimlerinde tutarlı karalar vermesi sonucunda tohumlar yeşermiş, ekin büyümüş ve hasat zamanı erken gelmişti.

Zaman göstermiştir ki böylesine karmaşık çapraz kolonlar ve kirişler üzerine yapılandırılan sistemin, basit ve kolayca anlaşılır, müşteri ara yüzü ürünleri, yaygınlığın anahtarı olmuştur. Böylelikle belirli coğrafi bölgeden doğup genişlemek yerine küresel bir hareket olarak kullanıcılarla buluşmuştur. Şık bir tabakta sunulan güzel bir yemek örneğinde olduğu gibi, arzu edilen nakitsiz topluma olan hasreti giderecek olması ve etkin olarak benimsenmesinin arka planında yemeğin görseli kadar tadının da lezzetli olması önemli rol oynamıştır. Şeflerimiz ve mutfak nadide reçetelerin duyarlılığı ile yaratıcılıklarını sergilemişlerdir.

Doğrusu dayanıklı yeni finansal hizmetler, içselleştirme konusunda önceleri tedirginlik yaşamamıza sebep olsa da, günlük yaşantımızda olağan yerini almıştır. Aslında internet ve akıllı cihazların sebep olduğu pazar değişiminin, yumuşak geçişi sayesinde Fintech toplumsal kazanıma dönüşürmüştür. Atılım ve edinimlerin ağırlaştırılmaması için, bireyleri ve kurumları korumak amacına yönelik düzenlemeler yükselme yönünde olmalıdır.

Fintech yatırımlarının nasıl artış göstereceği ve kaynak planlanması rakamlarının ayrıntılarına girmeyeceğim. Araştırma şirketlerinin raporlarında, pazar bilgilerinin derlenmiş sunumlarını bulabilirsiniz. Aynı doğrultuda, teknoloji geliştirme alanında, bilişim ağlarının kavramsal tasarımına göz atmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Açıklanmakta olan ortak gelecek ön görüsü Fintech sanayinde zorlularla karşılaşılacak olunmasına karşı, geleneksel bankacılık alanına kıyasla 2028 yılına kadar yatırımların 3 kat daha yüksek olacağı yönündedir. 150 Milyar $ seviyesine erişen pazarın 2028 yılı beklentisi 400 Milyar $ sınırını aşacak olmasıdır *. Öncelikli dikey pazar gelişmesi ve yatırım kaynaklarına erişim alanlarının gömülü bankacılık ile kurumsal ve KOBI hizmetlerine yoğunlaşması şaşırtıcı değildir *. Salgın süresince tanık olunan inanılmaz büyüme oranlarının daha makul seviyelerde seyredecek olması da pazarın olgunluğunun işaretidir

Bankacılık sektörü müşterilerin tutsak olmadığının farkına çoktan varmıştır. Müşterileri tanıma, beğeni sağlama ve deneyimlerini sadeleştirmek, rekabetçiliğin formülü olarak strateji planlarında yer almaktadır. Fintech, çeşitliği ve hizmet zenginliğini destekleme kabiliyeti sayesinde finansal sektörün çekici aracı olarak CIO gündeminde ilk sırada yer almaya devam edecektir.

Sağlanmakta olan yeni servislerin düzgünlüğü aynı doğrultuda tüketici güveninin artmasına sebep olmaktadır. Çarpıcı olarak Fintech diğer teknolojik kırılımların ötesinde gelişmekte olan pazarlarda gelir anlamında daha sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Sonuç olarak olgunlaşan görünümü çerçevesinde yatırım derinliği azalan Fintech pazarı oyuncuların kendi nakit akışlarının daralması sebebiyle daha yaratıcı çözümlere doğru evrilecekleri kaçınılmazdır. Artık yerel ihtiyaçların da küresel tek çözümden uzaklaştığı bir dönemin başlangıcında olduğumuzu da unutmamalıyız. Temeli sağlam kurgulanan çözümlerin üst katlarının mimari tasarımı müşterilerin çeşitliliği göz önünde bulundurularak inşa edilecektir. Birleşmelerin, satın almaların dikkatle icra edileceği bir gelecek bizi bekliyor. Beklentim yakın bir zaman diliminde özelikle cüretli Yapay Zekâ nüfusunun ve tesirinin Fintech çözümlerinin gelişmesine egemen olacağıdır.

Fintech çözümleri, geleneksel duvarları yıkmaya devem edecektir. Girişimcilerin, resmin dağılmış gibi görünen renklerinin aslında yeni fırsat pençelerinden sızan ışık demetleri olduğunu, keşfetmeleri çok çabuk olmuştur.

Girişimci genç yeteneklerin sektörü ince ince araştırmaları rica ediyorum. Hala riskli işveren benzetiminden ve algısından uzaklaşmaya çalışmakta olan Fintech toplumsal kıymetinin başlangıcındadır. Rekabetçiliği üst sıralara taşımak, kalkınmayı desteklemek Fintech uyarlamasının süregelen yürüyüş adımlarının koşuya dönüştürülmesine bağlıdır.

İcrayı San’at Eyle

·    Kaynak: Mckinsey - A new paradigm of growt