17 October 2000

Cisco - Expo Ankara

Tüm dünyada birey, şirket ve ülkeleri yeni ekonomiye hazırlayan internet dünyasının lider şirketi Cisco Systems; 17 Ekim’de Ankara’da “e-devlet” konusunu ele alacağı bir seminer düzenledi.

İş ve ticaret yapma, öğrenme ve eğlenme biçimlerimizi değiştiren internet, artık devlet kurumlarının da işleyiş ve hizmet sunma biçimlerini değiştiriyor. Tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşan kamu kurumlarının verdikleri hizmetleri internet üzerinden ulaştırdığı e-devlet modelinde, kamu sektörünün işleyiş verimliliği büyük ölçüde artarken, e-devlet uygulaması devlet - vatandaş ilişkisine farklı bir boyut getiriyor.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan: “e-devlet ile hükümetler, daha sağlam altyapıları ile daha verimli hizmetler sunarlarken, ülke ekonomileri daha rekabetçi oluyorlar. Vatandaşlar ise ulaşmak istedikleri bilgi veya resmi evraklara, daha az bürokratik işlemle daha hızlı ulaşıyor, devletin karar mekanizmalarında daha aktif yer alıyorlar. Bilgi erişiminde internet kolaylığı beraberinde devlet için şeffaflaşmayı da getiriyor. Yeni dünyada yerini almak isteyen ülkeler internet çağına ayak uydurmak zorundalar. Aksi takdirde ayakta kalamazlar. Türkiye’de ise yeniliklere açık çok genç ve girişimci bir nüfus var. Gerekli donanımların sağlanması ve gereken hukuki düzenlemelerin sağlanmasıyla Türkiye’de internet kullanımı hızla artacak ve Türkiye internet kullanımıyla büyük bir ilerleme kaydedecektir” dedi.

Mesut Yılmaz - Bilişim Sektörü Cisco EXPO’da Buluştu

Internet ekonomisinde ibre, ‘e-birey’den ‘e-devlet’e dönüyor

İş ve ticaret yapma, öğrenme ve eğlenme biçimlerimizi değiştiren internet, artık devlet kurumlarının da işleyiş ve hizmet sunma biçimlerini değiştiriyor.

Tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşan kamu kurumlarının verdikleri hizmetleri internet üzerinden ulaştırdığı e-devlet modelinde, kamu sektörünün işleyiş verimliliği büyük ölçüde artarken, e-devlet uygulaması devlet - vatandaş ilişkisine farklı bir boyut getiriyor. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan: “e-devlet ile hükümetler, daha sağlam altyapıları ile daha verimli hizmetler sunarlarken, ülke ekonomileri daha rekabetçi oluyorlar.

Mesut Yılmaz - Cisco Systems’ten e-devlet semineri

Cisco Systems; 17 Ekim’de Ankara’da “e-devlet” konusunu ele alacağı bir seminer düzenliyor.

İş ve ticaret yapma, öğrenme ve eğlenme biçimlerimizi değiştiren internet, artık devlet kurumlarının da işleyiş ve hizmet sunma biçimlerini değiştiriyor. Tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşan kamu kurumlarının verdikleri hizmetleri internet üzerinden ulaştırdığı e-devlet modelinde, kamu sektörünün işleyiş verimliliği büyük ölçüde artarken, e-devlet uygulaması devlet - vatandaş ilişkisine farklı bir boyut getiriyor.

Ankara Sheraton Oteli’nde gerçekleştirilecek ve ev sahipliğini Cisco Systems’in yapacağı; bilişim sektörünün ve hükümet temsilcilerinin e-devlet konusunda görüş alış verişinde bulunacakları toplantıda açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz yapacak.

Konya Milletvekili Emrehan Halıcı’nın da katılacağı toplantıda Cisco Systems Internet İş Çözümleri Bölge Direktörü Toby Burton “Yeni Ekonomide Devlet” konusunu ele alacak. Cisco Systems’ın Yakın ve Ortadoğu Bölge Müdürü Reza Mahdavi ise, e-devlet ve devletlerin yeni ekonomiye entegrasyon süreçleri hakkındaki görüşlerini aktaracak.

Toplantının iş dünyasına yönelik ikinci bölümünde ise internet teknolojisiyle geliştirilen uçtan uca çözümler Cisco Systems yetkilileri tarafından seminer ve workshoplar ile detaylı olarak ele alınacak. Yurtiçi ve yurtdışından pek çok uzmanın konuşmacı olarak katılacağı seminerlerde Cisco’nun ses, data ve verinin internet üzerinden taşınmasını olanaklı kılan AVVID teknolojisi ile Cisco Systems’ın kalifiye eleman sıkıntısına çözüm olarak geliştirdiği Networking Academy Programı tanıtılacak. COMPAQ, KoçNet, ve Microsoft’dan konuşmacıların yer alacağı seminerler ücretsiz olacak.