17 October 2000

Mesut Yılmaz - Bilişim Sektörü Cisco EXPO’da Buluştu

Internet ekonomisinde ibre, ‘e-birey’den ‘e-devlet’e dönüyor

İş ve ticaret yapma, öğrenme ve eğlenme biçimlerimizi değiştiren internet, artık devlet kurumlarının da işleyiş ve hizmet sunma biçimlerini değiştiriyor.

Tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşan kamu kurumlarının verdikleri hizmetleri internet üzerinden ulaştırdığı e-devlet modelinde, kamu sektörünün işleyiş verimliliği büyük ölçüde artarken, e-devlet uygulaması devlet - vatandaş ilişkisine farklı bir boyut getiriyor. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan: “e-devlet ile hükümetler, daha sağlam altyapıları ile daha verimli hizmetler sunarlarken, ülke ekonomileri daha rekabetçi oluyorlar.
Vatandaşlar ise ulaşmak istedikleri bilgi veya resmi evraklara, daha az bürokratik işlemle daha hızlı ulaşıyor, devletin karar mekanizmalarında daha aktif yer alıyorlar. Bilgi erişiminde internet kolaylığı beraberinde devlet için şeffaflaşmayı da getiriyor. Yeni dünyada yerini almak isteyen ülkeler internet çağına ayak uydurmak zorundalar. Aksi takdirde ayakta kalamazlar. Türkiye’de ise yeniliklere açık çok genç ve girişimci bir nüfus var. Gerekli donanımların sağlanması ve gereken hukuki düzenlemelerin sağlanmasıyla Türkiye’de internet kullanımı hızla artacak ve Türkiye internet kullanımıyla büyük bir ilerleme kaydedecektir” dedi.

Ankara Sheraton Oteli’nde gerçekleştirilen ve ev sahipliğini Cisco Systems’in yaptığı; bilişim sektörünün ve hükümet temsilcilerinin e-devlet konusunda görüş alış verişinde bulunduğu toplantıda resmi açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz yaptı. Mesut Yılmaz konuşmasında, endüstri devrimini çeşitli tarihsel nedenlerle geç yakalamış olan bir toplum olarak, dijital teknoloji devrimini mutlaka yakalamak zorunda olduğumuzu belirtirken , kamu sektörünün de bu teknolojik gelişmelere göre yeniden yapılanma süreci içinde olduğunu söyledi. Devlet Malzeme Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Türk Telekom’da internet uygulamaları üzerine projeler başlattıklarını belirten Yılmaz : “Ülkemizdeki bu gelişmeler, elektronik işlemlerdeki güvenlik düzeyinin artmasıyla daha da hızlanacaktır” dedi. Milletvekili Emrehan Halıcı’nın da katıldığı toplantıda Cisco Systems Pazar Geliştirme Müdürü Francois Josserand “Yeni Ekonomide Devlet” konusunu ele aldı. 

Josserand, e-devlet uygulamasında Singapur’un başlattığı, ülke çapında internet altyapısının geliştirilmesini hedefleyen IT 2000 projesini örnek gösterirken, “e-devlet sadece bürokratik işlemleri internet üzerinden yürüten devlet değildir. E-devlet, internet altyapısı için daha fazla yatırıma ön ayak olarak şirketlerin, özellikle de KOBİ’lerin internet ekonomisinde yerlerini almaları aşamasında lider rolü üstlenen devlettir” dedi. Cisco Systems’ın Yakın ve Ortadoğu Bölge Müdürü Reza Mahdavi ise, internetin kimsenin gerisinde kalmaya cesaret edemeyeceği bir devrim başlattığını, gerekli yatırımla şu anda bölgesinde internet teknolojileri kullanımında lider konumda bulunan Türkiye’nin dünyada da hak ettiği yeri alacağını vurguladı. 

Toplantının iş dünyasına yönelik ikinci bölümünde ise internet teknolojisiyle geliştirilen uçtan uca çözümler Cisco Systems yetkilileri tarafından seminer ve workshoplar ile detaylı olarak ele alındı. Yurtiçi ve yurtdışından pek çok uzmanın konuşmacı olarak katıldığı seminerlerde Cisco’nun ses, görüntü ve verinin internet üzerinden taşınmasını olanaklı kılan AVVID teknolojisi ile Cisco Systems’in kalifiye eleman sıkıntısına çözüm olarak geliştirdiği Networking Academy Programı tanıtıldı. COMPAQ, KoçNet, ve Microsoft’un ana sponsor olduğu Cisco Expo 2000 Ankara’da yer alan seminerler ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

55 ülkede 200’ün üzerindeki şirketi ve 29.000 çalışanıyla, internet üzerindeki dünya bilgi trafiğinin yüzde 80’ini yönlendiren Cisco Systems, dünyanın en değerli ilk 3 şirketi arasında bulunuyor. Türkiye’deki şirket ve kuruluşların networking ve internet teknolojileri alanındaki gereksinimlerini anında belirleyerek kalıcı çözümler sunmak üzere 1996 yılında Türkiye pazarına giren Cisco Systems, rakipsiz ürün, çözüm ve teknolojileriyle, ayrıca dünya çapındaki referanslarıyla bütün müşterilerini Internet Ekonomisi olarak adlandırılan yeni dünya sürecine hazırlıyor.