17 October 2000

Mesut Yılmaz - Cisco Systems’ten e-devlet semineri

Cisco Systems; 17 Ekim’de Ankara’da “e-devlet” konusunu ele alacağı bir seminer düzenliyor.

İş ve ticaret yapma, öğrenme ve eğlenme biçimlerimizi değiştiren internet, artık devlet kurumlarının da işleyiş ve hizmet sunma biçimlerini değiştiriyor. Tüm dünyada büyük bir hızla yaygınlaşan kamu kurumlarının verdikleri hizmetleri internet üzerinden ulaştırdığı e-devlet modelinde, kamu sektörünün işleyiş verimliliği büyük ölçüde artarken, e-devlet uygulaması devlet - vatandaş ilişkisine farklı bir boyut getiriyor.

Ankara Sheraton Oteli’nde gerçekleştirilecek ve ev sahipliğini Cisco Systems’in yapacağı; bilişim sektörünün ve hükümet temsilcilerinin e-devlet konusunda görüş alış verişinde bulunacakları toplantıda açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz yapacak.

Konya Milletvekili Emrehan Halıcı’nın da katılacağı toplantıda Cisco Systems Internet İş Çözümleri Bölge Direktörü Toby Burton “Yeni Ekonomide Devlet” konusunu ele alacak. Cisco Systems’ın Yakın ve Ortadoğu Bölge Müdürü Reza Mahdavi ise, e-devlet ve devletlerin yeni ekonomiye entegrasyon süreçleri hakkındaki görüşlerini aktaracak.

Toplantının iş dünyasına yönelik ikinci bölümünde ise internet teknolojisiyle geliştirilen uçtan uca çözümler Cisco Systems yetkilileri tarafından seminer ve workshoplar ile detaylı olarak ele alınacak. Yurtiçi ve yurtdışından pek çok uzmanın konuşmacı olarak katılacağı seminerlerde Cisco’nun ses, data ve verinin internet üzerinden taşınmasını olanaklı kılan AVVID teknolojisi ile Cisco Systems’ın kalifiye eleman sıkıntısına çözüm olarak geliştirdiği Networking Academy Programı tanıtılacak. COMPAQ, KoçNet, ve Microsoft’dan konuşmacıların yer alacağı seminerler ücretsiz olacak.