09 Temmuz 2002

IP Telephony Strategies - Paris

VP Stefano Venturi liderliğinde IPtel pazarında rekabetçiliği arttırıcı yönetmlerin belirlenmesi sürecinde Paris'te toplanıyoruz. Ericsson, Mitel, Alcatel, Nortel dünya devlerinin arasından yeni bir yaklaşım ile fark yaratarak lküresel liderliği sağlamak üzere hedefler belirleniyor. Katılımcıların uzmanlik alanı veri olunca ben toplantılarda tek başıma ses uzmanı olarak yorumları yapıyorum ve dikkatle izleniyorum.

Ran Kalsi pazarın genel durumu hakkında özellikle Telekom İşletmecilerinin geleneksel üreticilerin PBX lerini kurumsal pazara konumlandırmalarının, kırılmasının seçenekleri irdelendi. PBX rekabetinde ROI üzerinden satışın zorlukları karşısında IP dünyasının ortak altyapı kullanımı kazanımları hesaplanılarak ortaya kondu.

2005 yılı için çok ciddi bir hedef belirlenmesinin ardından, küresel liderlik için ülkelerde telefon, ses, PBX uzmanlığı kadrolarının yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bir günlük toplantının ardından alınan kararların hayata geçirilmesi için Türkiye'ye dönüş ve uygulamanın başlatılması.