10 Haziran 2011

Quantum - Manjit Kumar

Manjit Kumar kitabında Einstein ve Bohr arasında geçen tartışmayı ayrıntıları ile açıklıyor. Kuntum Mekaniğine olan hayranım Bohr'un atomun parçalara ayrılması teorisini Manchester Üniversitesinde başarması ve açıklamasıdır.

Einstein klasik fizik ile özel ve genel görecelik teorileri ile inanılmaz konulara açıklık getirmiştir. Ancak iş kuantum teorisine gelince oldukça zorlanmış ve önceleri yeni yaklaşımı kabullenememiştir.

Ancak daha sonraları olasılık teorisini kabul ederek her iki teoriyi birleştirmek için çok uğraşmıştır ancak 1955 yılında hayatı kaybetmesi neticesinde her şeyin teorisi günümüze kadar tamamlanamamıştır.

Bu kitapta konular bütün açıklayıcılığı ile anlatılıyor, okumasını kolaylaştırıyor.

02 Haziran 2011

BTK - Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. Ana teması “Sayısal Kentlere Dönüşüm: Sabit (Fiber)-Mobil Genişband Deneyimler, Eğilimler” olan konferans, açılış oturumunu takiben 4 oturum halinde düzenlenmiştir. Konferans, sayısal kentlere dönüşüm konusundaki bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân vermesinin yanı sıra, katılımcılar için güncel pek çok hususta bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmasına, muhtelif ikili görüşmeler yapılmasına ve muhtemel işbirliği fırsatlarının ele alınmasına zemin teşkil etmiştir.