10 June 2011

Quantum - Manjit Kumar

Manjit Kumar kitabında Einstein ve Bohr arasında geçen tartışmayı ayrıntıları ile açıklıyor. Kuantum Mekaniğine olan hayranlığı ile Niels Bohr'un atomun parçalara ayrılması teorisini Manchester Üniversitesinde başarması ve açıklaması.

Albert Einstein yetişmiş en değerli fizikçi. Klasik fizik kuramları çerçevesinde dünyayı yeniden tanımlayan özel ve genel görecelik teorileri. Anlaşılması, açıklanması imkansız görünen bilimsel konulara getirdiği açıklık. Einstein kuantum teorisine inanmamış, evrenin bir olasılık teorisi üzerine kurulmadığını savunmuştur. Heisenberg, Bohr, Schrödinger, ısrarlı çalışmaları, bilimsel, matematiksel ispatları neticesinde iki ayrı teori birbirinden bağımsız olarak gelişimini sürdürmüştür. 

Einstein daha sonraları olasılık teorisini kabul etmiş, her iki teoriyi aynı matematik formül altında birleştirmek için çok uğraşmıştır ancak 1955 yılında hayatı kaybetmesi neticesinde her şeyin teorisi günümüze kadar tamamlanamamıştır.

Bu kitapta konular bütün açıklığı ile anlatılıyor, yalın yazım okumasını kolaylaştırıyor.