02 June 2011

BTK - Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. Ana teması “Sayısal Kentlere Dönüşüm: Sabit (Fiber) - Mobil Geniş Bant Deneyimler, Eğilimler” olan konferans, açılış oturumunu takiben 4 oturum halinde düzenlenmiştir. Konferans, sayısal kentlere dönüşüm konusundaki bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân vermesinin yanı sıra, katılımcılar için güncel pek çok hususta bilgi ve görüş alışverişinde bulunmasına, muhtelif ikili görüşmeler yapılmasına ve muhtemel işbirliği fırsatlarının ele alınmasına zemin teşkil etmiştir.

6. Karadeniz ve Hazar Düzenleyici Konferansına, Karadeniz ve Hazar bölgesi başta olmak üzere Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Afrika bölgelerinden çeşitli ülkelerin gerek bakanlık, gerek düzenleyici kurum gerekse de işletmeci seviyesinde konuşmacı ve izleyici olarak çok sayıda yetkili iştirak etmiştir. Bu yıl katılımcı ülke sayısı 18’i bulmuştur. Yine, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin yanı sıra, çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlardan da katılım olmuştur. Ülkemizden ise Ulaştırma Bakanlığı ile muhtelif kurum ve kuruluşlardan, sektörde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci ve firmadan yetkililer Konferansa katılmışlardır.