01 August 2016

İletişim Tarihi - Etiler Rotary

Etiler Rotary kulübü davetlisi olarak bu akşam geçmişten günümüze telekom sektörünü konuştuk.

İletişim Tarihi, mekanik sistemlerden sayısal gezgin sistemlere geçiş süreci.

Teknoloji nasıl şekillendi ve ülkemizde ne zaman uygulandı.

Kısa teknik açıklamalarla 4.5G ve ötesinde beklenen gelişmeler