24 August 2016

Samsung - Atom Altı Parçacıklar

Bilgili, meraklı, araştırıcı, okumayı bırakmayan Samsung çalışanları.

Fizik, atomun yapısı, elektromanyetik dalgalar, ışınım, yer çekimi, akıllarda tutulan sorular, gelecek araştırmaları ve ötesi.

İsviçre Cern denemeler, hadron çarpışması,  atom altı parçacıkların Standard model ile tanımlanması, sınıflandırılması. Proton ve Nötron daha küçük parçacıklardan kuarklardan oluşmasının anlamı. Evrenin dört temel kuvvetinin öyküsü.

Kuantum Mekaniği Teorisi, inanılmaz cazibesi, geleneksel kuramların, tanımların durakladığı, anlamsızlaştığı sınır. Olasılık üzerine inşa edilen, belirsizlik teorisi, gözleri parlayan, dikkatleri dağılmadan sunumu izleyen Samsung çalışanlarını kutluyor, teşekkür ediyorum.