01 August 2016

İletişim Tarihi - Etiler Rotary

Etiler Rotary kulübü davetlisi olarak bu akşam geçmişten günümüze telekom sektörünü konuştuk.

İletişim Tarihi, mekanik sistemlerden sayısal gezgin sistemlere geçiş süreci. 2000 yılında yaşadığımız sıkıntılı geçiş ve ülkemizin adım adım sayısal ortama hazırlık süreci.

Teknoloji nasıl şekillendi ve ülkemizde ne zaman uygulandı. Özellikle yapılan çalışmalar içinde yer alan Üretim ve ArGe faaliyetlerinin insan kaynağı yetişmesinde oynadığı etkili rol nasıl şekillendi vurgulamaya çalıştım.

Kısa teknik açıklamalarla 4.5G ve ötesinde beklenen gelişmeler olarak konuşmamı tamamlıyorum. Kulüp Başkanımıza davet için çok teşekkür ediyorum.