31 December 1985

1985 Netaş

Netaş 1985
1984 yılında ArGe bölümünde yaşadığımız sıkıntılı tasarım sürecini aşmaya çalıştığımız bir yıl olarak hatırlarımız kalıyor. EX30, Arter ve VISA projeleri gerçekten uykularımızı kaçıran son derece karmaşık yazılım, donanım, enerji sistemleri içeren ürünler. Mekanik tasarımda matematiksel hesaplamalar tam olarak standartları karşılayamadığı için süreklilik sağlamakta zorluk çekiyoruz.

1985 01 03 Ankara 70 Adet BA1 operatör konsolu artık elektronik ortama taşınıyor. Merkez olarak Ulus Xbar santrali kullanılıyor ve üzerinde ciddi değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Trafik yükü altında işlemcilerin kilitlenme sorunu, belleklerin yetersiz kalabilmesi çözümleri kısa vadede gündeme gelmiyor.

1985 01 14 Ankara ELIF 1 tanıtımı. Başarı ile üretimi ve satışını gerçekleştirdiğimiz Spacenet kırsal santrala doğru evrimine başlıyor. Donanım olarak temelde aynı bileşenleri kullansak da yazılım oldukça farklı.

1985 03 16 Northern operatör sistemleri için geliştirmiş olduğu TOPS ürününü tanıtıyor. VISA ile farkları tartışılıyor, özellikle yönetim raporlama sisteminin ciddi olarak çok daha ayrıntılı olduğu anlaşılıyor. Ancak zaten son derece sıkıntılar içinde ayakta tutulmaya çalışılan VISA sistemi ile birlikte konumlandırmanın ve pazarda ciddi bir fırsatın olmadığı neticesine varılıyor.

1985 03 17 Yeni projemiz "Key System) EX16 tasarımına başlamak üzere karar alıyoruz. Şartname yazımı gerçekleştirmek üzere pazarlama ve ürün idaresi bir araya geliyor. Uzun zamandır yürürlükte olan işletim sisteminin yeniden tasarlanması beraberinde bir çok problemi de çözüyor olacak.

SpaceNet ve Elif sistemlerinde kullanılmakta olan işletim sistemi "Round Robin" terk edilerek çoklu görev işletim sistemine geçiş planlanıyor. "Multi Tasking"

1985 06 18 Maidenhead bağlantımız sorunsuz çalışıyor. ArGe mühendislerinin Kanada'da bir süreliğine görev yapmaları anlaşmasında son aşamaya gelindi.