19 December 1989

1990 - Hidiv Kasrı 1990 ArGe Ürün Hedefleri


Netaş 1990 R&D Program & Deliverables

Pazarlama, satış, yönetim, Nortel uzmanları bir günümüzü önümüzdeki yılın ArGe projelerini tanımlamaya, Önceliklendirmeye ayırıyoruz. Karar verdiğimiz program çerçevesinde ArGe bütçesi, tasarımcı sayıları belirleniyor. Ürün yöneticilerinin sunumları, yaşam eğrisi, finansal beklenti, karlılık, nakit akışı ürün ve pazar matrisi üzerinde değerlendiriliyor.

Planlama, tasarım, test, dokümantasyon, baskı devre her konuda yapılacaklar yazılı olarak paylaşılıyor. ArGe verimlilik, hatasız tasarım, altyapı gereksinimi kurulmuş laboratuvar sistemlere ilave gelecek olan yeni test imkanları, ve özellikle çevre testleri, EMI/FRI standartlarına uyum. Toplam ArGe çalışan sayımız 350 kişi, bütçemiz ise 20M$. Tamamı yerel ürünler, yazılım ihracatı 6M$ Nortel pazarları için geliştirilen DMS yazılımı yine bu toplantıda kararlaştırılıyor.

1 - Large Energy PS2000 design ready for testing
2 - DMS USSR Phase 1 to be completed
3 - IVSN for SL1
4 - Dicle/DRX4 Release 2/3
5 - Diginet Release 2/3
6 - Galaxy Wall Mount Version
7 - New Telephone set design and market launch
8 - Fiber electronics 2/8 MB/s