22 October 1992

Japonya - Yokohama ISS

(International Switching Semposium) ISS Japonya Yokohama kentinde gerçekleşiyor. Türkiye'de telekom alt yapısı çok hızlı sayısal teknoloji ile tanışıyor. Özellikle No:7 işaretleşme sistemi ile çağrılar daha hızlı sonlanıyor, hatalar azalıyor, konuşma kalitesi artıyor.

Hal böyle olunca Üretici firmaların satış rakamları ciddi boyutlara erişiyor ve etkinliklere katılım kalabalık oluyor.

Türkiye olarak en çok katılım gösteren ülke oluyoruz (60). Azerbaycan Bakanımız bizimle birlikte.

Konulara gelince ISDN hızla pazara sunulmuş ve başarı ile yaygınlaşmıştı. Optik iletişimde PDH - SDH geçişine hazırlıklar tamamlanma aşamasında SDH 1995 yılında ETSI tarafından standartlaştırıldı. Üzerinde durulan bir diğer önemli konu ASIC Chip tasarımı ve üretimi 0.5 Micron seviyesine kadar küçülen tasarım.

1990 yılından itibaren kullanılmakta olan NMT400 kapasite sıkıntıları başlamıştı. ISS GSM konusunda bildirileri ile bu pazarda yerini almaya çalışma çabası içinde olmasına rağmen değişim takip edemeyerek son olarak Berlin'de ki etkinliği düzenleyecektir. Türkiye ise  bir kaç defa yapılan Sayısal Hücresel Sistemleri ihalesini 1993 yılında sonlandıracak ve 1994 yılında GSM hizmete girecektir.

Japonya'ya gelmişken Fujiyama dağına tırmanmak olmaz diyerek çıkılabilecek en üst noktadaki tapınağı görüyoruz ve anı defterini yazarak ayrılıyoruz.