13 December 1993

Londra - STC Newport

Standard Telephones & Cables (STC) şirketini 700M$ satın alan Nortel (1991) bir çok ülkede Türkiye dahil Fiber Optik iletim alanına daha geniş olarak hitap etmeye başlamış oldu. Netaş'ta PDH üretimine başlayarak ve PTT ile yapılan anlaşmalar sonucunda Teletaş'a rakip olduk. Teletaş S12 ve Levent santralleri ile rekabeti arttırınca bizde iletim ile karşılık vermiş olduk.

PDH sistemi olarak bilinen teknoloji geleneksel Teletaş BATİ sistemine göre çok faklı bir yapıda ve daha kısa geniş bir hacimde daha çok Modulatör, sonlandırıcı bulundurabilmekteydi. Bizim ve PTT nin bu yeni anlayışa uyum sağlamamız zaman alacaktı.

Bu seyahatte STC ürün geliştiricileri ve tasarımcıları ile görüşerek teknoloji alanında nasıl daha çok destek olunabilir toplantılarını gerçekleştirdik.

Günceleme: PDH sistemlerinin ömrü çok uzun olmadı ve hızla SDH olarak yenilendiler. Kuzey Amerika Şirketleri SONET standardına uyum için öncelik verince Avrupa pazarında başarıları kısıtlı oldu.