17 April 1995

Azerbaycan - Bakü

Uluslararası santral kurulumu için Nazırlık ihaleye çıkıyor, bizde teklifimizi götürmek üzere Bakü'deyiz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz kurulumlar neticesinde artık sorunsuz hizmet veren sistemlerimiz için ödeme planı taleplerimizi yeniliyoruz.

Bizim teklifimiz bir adet DMS300 ve bir adet DMS200 den oluşuyor. İhalede alınan fiyatlar Alcatel/Teletaş için daha olumlu olarak vuku buluyor. Teletaş'ın 2.5M$ ile ertesi gün ihaleyi aldığını bakanlık açıklıyor.

Bakü Üniversitesini ziyaret etmeden dönmüyorum, ortak projeler geliştirebilir miyiz diye hocalarla görüşüyoruz. Daha çok teorik eğitim yapılan Üniversitede telekom laboratuvarı kurulumunu konuşuyoruz.

Ancak biz yinede işaretleşme sıkıntılarının yeniden gündeme geleceği uyarısı yapmadan edemiyoruz. Biraz da hayal kırıklığı ile Alp Sabuniş, Kurultay Gözütok İstanbul'a dönüyoruz.

Mart 1995 yılında ki başarısız darbe girişimi gündemi işgal etmeye devam ediyor.