22 August 1997

Bilişim sektörünün hızına erişilemiyor

Nazire KALKAN

Netaş Genel Müdür yardımcısı Suat Baysan Türkiye'nin henüz bir veri ülkesi olamadığının altını çiziyor ve "Türk Telekom'un rakamlarından bizdeki ağırlığın hala çok büyük oranda telefon görüşmelerinde olduğu görülüyor. Oysa ABD'de veri iletişiminin oranının yüzde 40 - 50'lere vardığından söz ediliyor. Bu aslında Türk Telekom'un önünde büyük fırsatlar bulunduğunun da bir göstergesi. Çünkü ortada doymamış bir pazar var," diyor.

Zaten küresel bazda ürün dağılımına baktığımızda da karşımıza net bir tablo çıkıyor. 1996 yılında pazarın büyüklüğü 195 milyar doları bulmuş. Bu muazzam pazarda veri iletişimi 39 milyar dolar, cep telefonlarını da kapsayan kablosuz iletişim 44 milyar dolarlık payı var.

Ancak asıl önemli olan pazarın yakın gelecekte göstereceği değişim. Nortel Telekom tarafından yapılan bir araştırmaya göre yalnızca önümüzdeki 2 yıl içinde yani 1999 yılında pazar 270 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. Ve bu artışta aslan payını veri ve kablosuz iletişim alacak.

Dünyadaki veri iletişiminin bugüne göre bir kat daha artacağı ve 61 milyar dolara erişeceği öngörülüyor. Cep telefonu vs. gibi içine alan kablosuz iletişim ise yüzde 50'den fazla büyüyerek 67 milyar dolara ulaşacak.