07 September 2005

Bilişi Zirvesi - Telekom Sektörü Sunum (NVO)

Bilişim Zirvesi'ne panelist olarak katılıyorum.

Duy, Gör, Bil, Paylaş, Büyü, Kazan temalı panelimizde telekom sektöründe uygulamaya alınmasını öngördüğüm yeniliklerden bahsederek konuşmamı tamamladım.

Yenilikler içinde kanımca gelecekte ciddi farklı pazarlarlar yaratacak (NVO) Sanal ağ işleticileri yapılanmasına değinerek işletmecilerin nasıl bir strateji ile konuya yaklaşmaları üzerinde görüşlerimi açıkladım.

Farklı modeller ile yaklaşım tarzı ve hukuki, ticari yapısı nasıl oluşmalı gündeme gelerek, pazarda nasıl karşılanır sorularına cevaplar aradık.