21 September 2005

Ingenico - Paris

POS ve yazar kasa pazarında ki gelişme, ödeme sistemlerinin yeni teknolojiler ile donatılması, bankalar ve finans sisteminin yeniden yapılanması.

Ingenico görüşmeleri için Paris. CEO Amedeo D'Angelo ile yapılan toplantılar. 2005 yılı pazar daralması nedeniyle %20 oranında küçülme. Paris ofisinde sıkıntı gözle görülür olarak yaşanıyor.

Planet ile Ingenico iş birliği satın alma sürecine kadar uzanacak olarak planlanıyor ancak bu yıl içinde mümkün görülmüyor.