27 April 2007

Aklım Fikrim Merkezi 27.04.2007

Yaratıcı fikirleri ve projeleri destekleyip ürüne dönüştürmeyi amaçlayan, Aklım Fikrim Merkezi'ni 25 Nisan 2007 Çarşamba günü İstanbul Swissotel'de yapılan Basın Toplantısı ile tanıtarak hizmete girdi.

Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Aklım Fikrim Merkezi Değerlendirme Kurulu Üyelerinden, Anel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıdvan ÇELİKEL, AnelTech Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Suat BAYSAN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş AYBERK, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ATAMAN ve Interpro Holding A.Ş. Genel Müdürü ve Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Zafer KURDAKUL konuşmacı olarak katıldılar.
Toplantıda ilk sözü alan Sayın Suat BAYSAN Aklım Fikrim Merkezi'nin amacı ve işleyişine değinerek fikirlerin ve projelerin nasıl destekleneceğini, bu oluşumun sektöre getireceği faydaları anlattı. Daha sonra Sayın Rıdvan ÇELİKEL Anel Grubunun böyle bir oluşuma yatırım yapmasının sebeplerini, ürünlere patent alınmasının önemine ve ülkemizin özgün ürünlerini ortaya çıkaracak yapılara olan ihtiyacına değindi. Prof. Dr. Atilla ATAMAN ve Prof. Dr. Savaş AYBERK akademik çevrenin ve üniversite öğrencilerinin projelerini ticari anlamda değerlendirmek için özel sektöre ne kadar çok ihtiyaç duyduklarını yaşadıkları örneklerle destekleyerek anlattılar ve böyle bir oluşumda yer almanın mutluluğunu dile getirdiler.

Toplantıya Sektör Temsilcisi olarak katılan Sayın Zafer KURDAKUL ise Türkiye'de yaratıcı projeleri olan birçok insan bulunduğuna fakat bu insanların profesyonel destek bulamadıkları için projelerini hayata geçiremediklerine, Aklım Fikrim Merkezi'nin böyle bir açığı kapatmaya yönelik olması nedeniyle duyduğu memnuniyete değindi. Aklım Fikrim Merkezi, toplumun her kesiminden gelecek fikirleri ve projeleri değerlendirip, özgün ürünler geliştirerek üretmek amacıyla hayata geçti. Merkez; ilgi, ya da sanayi desteği bulamadığı için bugüne kadar yalnızca akıllarda, kağıt üzerinde ya da model olarak kalmış projeleri, tezleri, pazarda hak ettiği yeri bulamadığı düşünülen yeni ürünleri; ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde değerlendirebilmeyi hedefliyor. İlk aşamada 'Telekomünikasyon', 'Savunma teknolojileri', 'Enerji' ve 'Sağlık' alanlarındaki projeleri destekleyecek Aklım Fikrim Merkezi; sonuç ürünlerin elektronik, nanoteknoloji veya biyoteknolojiyi kullanılarak geliştirilmesi, uygulamada patentlenebilir, üretilebilir, uç teknoloji kullanan ve benzersiz olması gibi ölçütlere bakarak değerlendirmeler yapacak.

Bireylerin fikir, proje, prototip ya da hazır ürünleriyle başvurabileceği Aklım Fikrim Merkezi, yapılacak bir değerlendirme sonrasında AR-GE/yatırım/üretim kararı vererek, doğrudan destekleme aşamasına geçecek. Bu süreçte ortaya çıkarılacak ürünlere; satış/pazarlama aşaması dahil destek verilecek. Aklım Fikrim Merkezine başvurular yanlızca Internet üzerinden www.aklimfikrimmerkezi.com adresinden yapılabilecek.