26 April 2007

Fikirlerinizi yastık altından çıkarın

Aklım Fikrim Merkezi, toplumun her kesiminden gelecek fikirleri ve projeleri değerlendirip hayata geçiyor.
Anel Grubun, yenilikçi fikirleri hayata geçirmek amacıyla oluşturduğu Aklım Fikrim Merkezi'nin tanıtım toplantısında konuşan proje sponsoru Anel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel, şikâyet etmek yerine harekete geçmek gerektiğini, bu merkez ile yeni fikirler için uygun koşullar yaratıldığını belirterek, "Hedef, yastık altına konmuş buluş ve icatları ortaya çıkarmak, ve bunları patent alınabilir hale getirmek, bir patent üretim merkezine dönüştürmek" dedi.
Türkiye'de girişimciliğe, araştırma-geliştir-meye (Ar-Ge) düşük kaynak ayrılması, Ar-Ge süreçlerinin doğru yönetilmemesi, patent başvurusunun ve bilim insanı sayısının azlığı gibi sorunlar nedeniyle böyle bir proje geliştirmeye karar verdiklerini dile getiren AnelTech Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Suat Baysan ise "Bu çerçevede telekomünikasyon, iletişim, savunma teknolojileri, yenilenebilir enerji ve sağlık alanlarında, elektronik, genetik-biyoteknoloji ve nanoteknolojilere dayalı projelere destek vereceğiz" diye konuştu.
FİKİR SİZDEN, KAYNAK BİZDEN' Girişim ile "fikir sizden, kaynak bizden" düşüncesinin öne çıkarıldığını vurgulan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Atilla Ataman da, refah toplumu yaratmada yenilikçi ürünler geliştirmenin büyük önem taşıdığını, geçen sene elektronik sektöründe 5,5 milyar dolar ihracata karşılık 12-13 milyar dolar ithalat gerçekleştirildiğini, kalkınma için bu sektörlerde özgün üretim yapmak gerektiğini kaydetti.
Kamunun yanı sıra özel sektörün de yenilikçi fikirlerin geliştirilmesine katkı yapmasının zorunlu olduğunu ifade eden Ataman, 2006 yılında Türkiye'de Ar-Ge'ye kamunun 1 milyar 200 milyon YTL, özel sektörün ise 300 milyon dolar kaynak ayırdığını, gelişmiş ülkelerde ise bu oranların tam tersi olduğunu belirtti. Aklım Fikrim Merkezi'nin sağlayacağı destek, mali kaynak aktarımından, Ar-Ge için laboratuvar sağlanmasına, mühendis istihdamına, ofis kullanımından kurumsal danışmanlık hizmetlerine kadar farklı boyutlarda olabilecek.
Başvurular internetten
AnelTech yönetim kurulu üyesi ve Genel Müdürü Suat Baysan: Başvurular arasında üretilebilir-lik, patent alınabilirlik, uç teknolojilere dayanma, benzersiz ve yenilikçi ürün olma gibi kriterlere göre seçim yapacağız, www.aklimfikrimmerkezi.com adresinden kabul edilecek başvuruların ön değerlendirme takımı tarafından incelendikten sonra değerlendirme komitesine sunulacak. Bir sene içinde 200 proje başvurusu ile en az 10 patentli ürün elde etmeyi planlıyoruz.