17 April 2008

Solectron - Anel Devir

Solectron Elektronik Üretim ve Pazarlama A.Ş. hisselerinin tamamının Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Mehmet Güvey ve Oktay arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz.