03 April 2008

TESID - Yüksek Danışma Konseyi

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği tüzüğünün gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Danışma Konseyi Toplantıları düzenlenmektedir.

Sırasıyla 8 Nisan ve ardından 28 Nisan tarihlerinde toplantılar yapılarak TESID ileri teknolojileri stratejileri ve izlenecek yol haritasını tartışıldı.

Danışma Kurulu Toplantısına davet edilen Tüsiad bir temsilci ile katılmıştır. Amaç 2008 yılı sonbaharında ortak Sanayi Kongresini gerçekleştirmek olarak belirlenmiştir.

Bilahare 8 Haziran 2008 tarihinde TESID YK Danışma Kurulunda benimsenen niyet doğrultusunda Kongrenin ortaklaşa yapılacak olmasını desteklemiş ve bu doğrultuda karar almıştır.

Danışma kurulu Elektronik Sektörü Sanayi Strateji Raporunun hazırlanması doğrultusunda bir rapor hazırlanmasını öngörmüştür. Kurulan yürütme kurulunda raporun bir Araştırma Şirketi tarafından hazırlanması uygun bulunmuştur. Rapora girdi sağlayacak şartnamenin hazırlanması görevini üstlenen TESID üyeleri belirlenmiştir. Duran Leblebici, Suat Baysan, Sait Gözüm, Lütfü Yenal, Hüsnü Özbek, Uran Tiryakioğlu ve Genel Sekreter Enver İbek'ten oluşan takım çalışmalarına başlamıştır.