08 October 2008

Ülke Güvenliği Bilişim Zirvesinde Masaya Yatırıldı Açılış Konuşması Suat Baysan yaptı

Bilişim Zirvesi 2008 kapsamında düzenlenen ve MSI Dergisi’nin de basın sponsoru olduğu Ülke Güvenliği Konferansı, 9 Ekim tarihinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan’ın yaptığı konferansta, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, SASAD Genel Sekreteri Kaya Yazgan, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı (E) Korg. Hayrettin Uzun da söz aldı.

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Grubu Anayurt Güvenliği Program Müdürü Sami Duman, HAVELSAN Yenilikçi Programlar Grup Müdürü Dr. Tacettin Köprülü, Servus Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Hakkı Eren, STM Proje Lideri Dr. Anıl Karel ve TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Müdür Yardımcısı Mert Üneri’nin yanı sıra diğer konuşmacıların da birer sunum yaptığı etkinlikte, ülke güvenliğinin hem askeri hem de sivil yönünü ilgilendiren önemli açıklamalar yapıldı. Konferansa, savunma sanayi firmalarımız ve basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.

Açılış konuşmasında çarpıcı açıklamalar yapan Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, ağ merkezli harp kavramının önemini şu sözlerle vurguladı: “Ağ destekli kabiliyet ile, temelde bilgi teknolojilerini kullanarak, bilgi bütünlüğünün sağlanarak durumsal farkındalığın yaratıldığı ve böylece karar verme süreçlerinin hızlandırıldığı, komuta kontrol kabiliyetinin arttığı, daha etkili harekatların yapıldığı bir ortam hedeflenmektedir. Ülke Güvenliğinde de, bilgi paylaşımı, hızlı ve doğru karar verme ve etkin müdahale kabiliyeti en önemli unsurlardan birisidir”. Konuşmasının devamında ülke güvenliğinde yerli sanayinin altyapı olanaklarının kullanılmasının gerekliliğine dikkat çeken Müsteşar Bayar, Türkiye’nin kendine özgü koşullarına göre teknolojiyi kullanması ve sistemleri özgünleştirmesinin ülkemiz açısından büyük bir avantaj olacağını dile getirdi. Bayar, Türkiye’nin güvenliğinde; başka ülkelerin önceliklerine, konseptlerine göre tasarlanmış ve yabancı firmalar tarafından tedarik edilen ürünlerin sağlanması yerine, kendi ihtiyaçlarımızı, dünyadan kopmadan, dünyaya entegre olarak karşılanması gerektiğinin altını çizdi. Murad Bayar sözlerine şöyle devam etti: “Kanaatimize göre ileriye dönük olarak yapılması gereken ülke güvenliği ihtiyaçlarının kurumlar arası müşterek bir konsept etrafında tanımlanması, ihtiyaçların mimari ve teknoloji bazında entegrasyonu ve milli sanayii imkanlarına öncelik verecek bir yatırım modeli geliştirilmesidir”.