26 March 2009

TESID - e-dönüşüm Sunumu

Türk Elektronik Sanayiciler Derneği yemekli toplantı. Konuk konuşmacı olarak katıldım ve e-dönüşüm üzerine bir konuşma gerçekleştirdim.

Cisco metodolojisi üzerinde açıklamalarda bulunarak daha önce çok yoğun olarak takip ettiğimiz TQM ile olan farklılıklarını analiz etmeye çalıştım.

Bir çok konuda örtüşen iki sistem e-dönüşümde üzerinde oldukça fazla durulan teknoloji kriteri ile öne çıkması ilgi ile izlendi. Liderlik gelişim ve anlayış ise her iki sistemde de birbirlerine olan yakınlıkları ile dikkat çektiler.