04 March 2009

Yeni Bina - General Mobile

Ümraniye'de yapımı süren yeni binamızda üretim alanlarının planlarını General Mobile firması ile paylaşıyoruz ve yerinde inceliyoruz.

Cep telefonu üretiminde ülkemizde maalesef yatırım yapılmıyor ve cihazlar sadece ithal edilerek büyük bir döviz çıktısı yaşanıyor. Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları ile cep telefonu yerli üretim ayrıntıları belgeleri paylaşılıyor.

Uzun vadede sağlanacak istihdam artışının rakamsal değerleri ile ilave vergisel veriler Bakanlığa sunuluyor. Karşılığında fiyat rekabetçiliği açısında talep edilen teşvikler belirleniyor.

Nurettin Erdir, Muzaffer Gölcü, Necati Genç ile birlikte tesislerdeyiz.